NARAVOSLOVNI DAN ZA 7. RAZRED – PREMOGOVNIK VELENJE: četrtek, 20. 1. 2022

Delo v v računalniški učilnici

SPLETNA STRAN MUZEJA: https://www.burger.si/MuzejiInGalerije/MuzejPremogovnistva/VR/index.html

POVEZAVA 1: Rudarske nesreče po svetu: https://www.24ur.com/novice/svet/najhujse-rudarske-nesrece-ki-so-pretresle-svet.html

POVEZAVA 2: Velenjska odkopna metoda – video posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=svO4zKX8FNg

POVEZAVA 3: Velenjska odkopna metoda: https://www.rlv.si/o-nas/velenjska-odkopna-metoda/

POVEZAVA 4: Skica proizvajanja električne energije: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/kandare/7razred/KEMIJA/SNOV/NAFTA/premog.htm

Kahoot 7. a: https://kahoot.it/challenge/08574196?challenge-id=7d136925-c065-4ac7-a612-6882b5cb2c21_1642494868856          Game PIN: 08574196

Kahoot 7. b: https://kahoot.it/challenge/09996055?challenge-id=7d136925-c065-4ac7-a612-6882b5cb2c21_1642494991984          Game PIN: 09996055

Kahoot 7. c: https://kahoot.it/challenge/04066025?challenge-id=7d136925-c065-4ac7-a612-6882b5cb2c21_1642495031760          Game PIN: 04066025

Igra v premogovniku: https://www.crazygames.com/game/idle-mining-empire


NARAVOSLOVNI DAN NA DALJAVO

1. DEL: Ogledaš si posnetke (preberi navodila za 1. del) in rešuješ delovni list (1. del). Delovni list lahko natisneš, lahko pa napišeš samo odgovore v zvezek za naravoslovje (napiši naslov, nato pa napišeš podnaslov 1. del, nato napišeš pri številkah odgovore sproti, ko si ogledaš posnetke).

Navodila za 1. del

Delovni list – 1. del

2. DEL: . Rešuješ nov delovni list (2.del). Najprej preberi navodila na delovnem listu. Zgoraj imaš vse povezave: najprej do muzeja, nato ostale povezave, ki jih rabiš za reševanje. Lahko spet natisneš delovni list  ali pišeš odgovore v zvezku (napišeš podnaslov 2. del in spet odgovore pri številkah).

Delovni list – 2. del

3. DEL: Na listu ali naprej v zvezku za naravoslovje narišeš sliko rudarskega simbola ali znaka. Sliko pobarvaj. Oglej si spodnje primere za pomoč.

Primeri rudarskih simbolov in znakov

* Če želiš lahko še zgoraj rešiš Kahoot (izberi tvoj oddelek) ali igraš igro v premogovniku.
♦GEOGRAFIJA 6. RAZRED♦

6. razred: ZEMLJEVIDI IN LEGA 

6. RAZRED_celine_vesolje

GEOGRAFIJA – 6. razred: GEOGRAFSKA LEGA

GEOGRAFIJA 7. RAZRED

JUŽNA in JV EVROPA – naloge:

https://www.educaplay.com/learning-resources/c-48126-1-povrsje_jugovzhodne_evrope.html

https://www.educaplay.com/learning-resources/c-48126-5-južna_evropa.html

https://www.educaplay.com/learning-resources/c-48126-6-južna_evropa_splosne_značilno.html

http://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/j_jv_evropa.html


gradivo: SEVERNA EVROPA DRUZBENE ZNACILNOSTI


 NALOGE ZA UTRJEVANJE: JUŽNA EVROPA, ZAHODNA EVROPA, SEVERNA EVROPA 

7. razred: EVROPSKA UNIJA

če ne dela:EVROPSKA UNIJA

7. razred severna

7. razred zahodna

EVROPSKA UNIJA-IGRE: http://europa.eu/kids-corner/index_sl.htm#gamesboxes

7. RAZRED: EVROPA IN AZIJA UTRJEVANJE

7.RAZRED: Sredogorja, Karpati, Nižavje

srednjaevropa industrija

AZIJA UTRJEVANJE 7. razred 

JUGOZAHODNA AZIJA VPRAŠANJA

♦GEOGRAFIJA 8. RAZRED♦

GEOGRAFSKA SEMINARSKA NALOGA 8. razred 2016 17 navodila glavno mesto

8. razred: AVSTRALIJA

8. razred: AFRIKA

8. razred: POLARNA OBMOČJA

AMERIKA UTRJEVANJE 8. razred

http://www.osagpostojna.si/moodle/course/view.php?id=79 (GEO 8. raz.)

http://www.osagpostojna.si/moodle/mod/scorm/view.php?id=3800 (Delitev
Amerike)
http://www.osagpostojna.si/moodle/mod/scorm/view.php?id=3801 (Pomen
okdritja Amerike)
http://www.osagpostojna.si/moodle/mod/scorm/view.php?id=3802 (Lega in
površje Angloamerike

 

GEOGRAFIJA 9. RAZRED

PROJEKTNO DELO – PREDSTAVITVE 2022

NAVODILA-PO TEMAH-2021-22

ENERGETSKI VIRI SLOVENIJE

1. Na spletni strani najprej poišči: https://www.esvet.si/energija/viri-pretvorbe-enote/trajnostni-netrajnostni-viri-energije
Energija – Viri, pretvorbe in enote ter Trajnostni, netrajnostni ter naštej obnovljive in neobnovljive vire. Na listu reši nalogo 1.

2. Preglej vse vire: JEDRSKA, VODNA, FOSILNA ENERGIJA in DRUGI VIRI ENERGIJE ter napiši prednosti in slabosti vseh virov energije. Dopolni tabelo pri nalogi 3.
Pri sončni in vetrni energiji pritisni na Želim vedeti več…, da najdeš prednosti in slabosti. Reši nalogo 2.

3. Preglej sliko pri Energetsko oskrbo Slovenije, Danes oz. na povezavi
(https://www.esvet.si/energetska-oskrba-slovenije/oskrba-z-energijo-danes) in reši nalogo 3.

4. Preglej spletno stran:
https://sites.google.com/site/obnovljivsi/slovenija-in-hidroenergija
in napiši imena elektrarn v Sloveniji glede na vrsto (hidro, termo, jedrske elektrarne). Reši nalogo 4.

5. Preglej spletno stran: https://www.esvet.si/energetska-mesanica/
a) Najprej razvrsti elektrarne po onesnaženosti okolja (na spletni strani pritisni Jedrska, Hidro elektrarna in preveri podatek pri Izpusti CO2). Reši nalogo 5.

b) Nato še preberi navodilo in Začni simulacijo. Napiši podatek.

SLOVENIJA – POSELITEV IN STAROSTNA SESTAVA

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2606/index1.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2606/index2.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2606/index4.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index2.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index9.html (naloga 1 in 5)

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index10.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index11.html (naloga 11 in 12)

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index12.html

http://eucbeniki.sio.si/geo9/2609/index13.html

1. DEL

Reši vse naloge pri temah (Slovenska dediščina, kraški pojavi, naravnozemljepisne značilnosti Alp, Iška – od izvira do Pipe). Napiši naslov tem v zvezek in odgovore (ki jih oštevilči) na vprašanja v zvezek.

SLOVENSKA DEDIŠČINA: http://www.dedi.si/napredno/materials/106/out/index.html#state=3
KRAŠKI POJAVI: http://www.dedi.si/napredno/materials/104/out/index.html#state=2
Naravnozemljepisne značilnosti Alp: http://www.dedi.si/napredno/materials/108/out/index.html#state=1
Iška – od izvira do pipe: http://files.dedi.si/materials/Iska/#state=1

2. DEL

PROMET V SLOVENIJI: Preberi si učne vsebine in reši premetanko, sestavljanko in vprašalnik: http://egradiva.gis.si/web/9.-razred-geografija/promet;jsessionid=753966C0A025683F684964CD330A0D10

POVEZOVANJE SLOVENIJE: Reši vprašalnik:
http://egradiva.gis.si/web/9.-razred-geografija/eu-in-slovenija?p_p_id=GOS_T11_P06_WAR_GOS_T11_P06portlet_INSTANCE_2uaY&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=4&p_p_col_count=6

3. DEL

SLOVENIJA – PONOVITEV: Napiši naslov v zvezek in odgovore (ki jih oštevilči) na vprašanja v zvezek. Ostale naloge reši na spletu.
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2126/index.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2126/index4.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2126/index5.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2598/index7.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2598/index8.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2600/index10.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2606/index4.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2624/index6.html

4. DEL

SLOVENSKE POKRAJINE: Napiši naslov v zvezek in odgovore (ki jih oštevilči) na vprašanja v zvezek. Ostale naloge reši na spletu.
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2635/index6.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2639/index6.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2642/index7.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2646/index6.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index12.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2654/index6.html
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2657/index6.html

Kamnine – vaje

ZAMEJSKI SLOVENCI gradivo

SESTAVA PREBIVALSTVA – VAJA

GOSTOTA PREBIVALSTVA – VAJA

9. razred: SEDIMENTNE KAMNINE OPIS

PODOBA NAŠEGA KRAJA – 9. RAZRED TEST  Pomoč: Lega   Relief in kamnine  Podnebje    Prsti in rastlinstvo  Kamniška Bistrica Mlinščica  Naselja  Kmetijstvo  Industrija  Obrt in druge dejavnosti   Promet

GEOGRAFSKA TEKMOVANJA:

GEOGRAFSKO TEKMOVANJE – TEREN

 

(Skupno 180 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost