Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Rodica

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, krajše ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005) je Osnovna šola Rodica na spletnih straneh objavila Katalog...

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale Odgovorna uradna oseba: Milena Vidovič, ravnateljica, uni. dipl. ped., ravnateljica Datum prve objave kataloga: 21. 11. 2008 Datum zadnje spremembe: 18. 10. 2017 Katalog je dostopen na spletnem naslovu:...

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur Neposreden dostop do kataloga informacij...

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Jedilnik Elektronski naslovi zaposlenih Individualne govorilne ure strokovnih delavcev Osnovni podatki o šoli...
Dostopnost