Pozdravljeni učenci in učenke,

spoštovani starši!

 

Šolske poletne počitnice se iztekajo, zato vam v tednu pred začetkom pouka v šolskem letu 2015/2016 posredujemo nekaj informacij, da bo priprava lažja. Pomembne informacije bomo na spletni strani sproti dopolnjevali. S poukom v šolskem letu 2015/2016 pričenjamo ob 8.20 uri, čas od 7.30 do 8.15 pa bo tudi letos namenjen izvedbi nekaterih izbirnih predmetov, dopolnilnega in dodatnega pouka, nekaterih interesnih dejavnosti, dodatne ter individualne in skupinske pomoči.

 

  • učenci bodo s šolskim delom in pripravo na pouk pričeli v torek, 1. septembra 2015. Ob 8.10 uri jih bodo na šolskem dvorišču šole Rodica in šole Jarše pričakale njihove razredničarke in razredniki ter jih pospremili v šolo ter v matične učilnice (tu je razpored razrednikov po oddelkih).
  • september 2015 bo poseben dan tudi za prvošolce. Tako kot ste bili obveščeni že v mesecu juniju, bo sprejem za prvošolce ob 10.15 uri v večnamenskem prostoru na Kettejevi 13.
  • dnevni jutranji prevoz za prvošolce bo organiziran od torka, 2. septembra 2015, če bodo starši izkazali potrebo; zaradi visokih stroškov prevoza in zelo majhnih potreb se bomo tudi letos pri organizaciji prevoza povezali z eno sosednjih šol; starši prvošolcev, ki ste nam že sporočili, da boste prevoz koristili, boste prejeli formalno vlogo ter nato odločbo o upravičenosti do brezplačnega prevoza; v kolikor bi prevoz koristili starejši otroci, je potrebno vlogo prav tako posredovati šoli – cena prevoza na relaciji Količevo (trgovina Tuš) – Lekarna Vir – OŠ Rodica – enota Jarše znaša 1,00 eur/dan in se obračuna na mesečni položnici. Prevoz bo organiziran samo v jutranjem času. Odhod kombija z začetne postaje pri trgovini Tuš, Količevo, bo ob 7.55 uri. Vlogo za prevoz otrok prejme pri pomočnici ravnateljice, go. Anici Črne Ivkovič, razredniku/razredničarki ali jo natisnite s spletne strani ter posredujte v tajništvo šole.
  • prvi šolski dan bo organizirano jutranje varstvo od 6.15 do 8.15 na lokaciji Rodica, naslednje šolske dni pa tudi na lokaciji Jarše od 6.30 ure do 8.15. Jutranje varstvo je zagotovljen/financiran program samo za prvošolce, potrebe pa vsako leto beležimo tudi pri starejših učencih. Starši ste nam namero o vključitvi starejšega morate tudi starejšega otroka posredovali v juniju 2015. Učence bomo skušali razvrstiti v eno od skupin prvošolcev do dovoljenega normativa – če bo otrok več, bo za starejše otroke potreben mesečni prispevek.
  • prav tako bo prvi šolski dan po končanem pouku organizirano podaljšano bivanje (tudi za prvošolce, ki bi varstvo že potrebovali). Skupine smo oblikovali glede na vaše potrebe na spomladanski prijavnici, glede na urnike pouka in interesnih dejavnosti ter razpoložljive ure, ki jih financira ministrstvo. Podaljšano bivanje bo organizirano do 16.00 ure, za nujne primere bo omogočeno dežurstvo od 16.00 do 16.50 ure. Prvi teden v septembru bomo vse prijave in razporeditve ponovno preverili.
  • urniki oddelkov so objavljeni na šolski spletni strani, kar vam bo v pomoč pri usklajevanju drugih aktivnosti.
  • malica bo prvi šolski dan organizirana za vse učence, tekom dopoldneva pa bomo zbrali tudi informativne prijave na kosilo. Z otrokom se dogovorite, ali bo kosilo jedel že prvi šolski dan. Sicer pa bodo otroci domov prinesli pogodbe, ki so dodaten dokument k vaši junijski prijavi na šolsko prehrano. Pravico do subvencije za šolsko prehrano po novem urejate v šoli, osnova pa je veljavna odločba o otroškem dodatku, ki jo izda Center za socialno delo. Podatke bomo tekom septembra preverili, v veliko pomoč pa nam bo, če boste kopijo odločbe posredovali šoli ali pa odločbo prinesli na vpogled svetovalni delavki Tjaši Kranjc.
  • učenci naj v šolo pridejo s šolskimi torbami ali nahrbtniki, saj bodo prvi dan v šoli prevzeli učbenike iz učbeniškega sklada. Prevzem delovnih zvezkov, ki ste jih starši naročili v Mladinski knjigi, bo v šoli (učilnica 3. A v pritličju) potekal v sredo, 26. 8. od 12.00 do 18.00 ure. Kasneje lahko gradiva prevzamete v knjigarni.
  • učenci bodo prvi dan seznanjeni s ponudbo interesnih dejavnosti ter urnikom. Tudi letos bo precej interesnih dejavnosti vključenih v program in urnik podaljšanega bivanja, druge pa bodo otroci lahko izbirali.  Skupaj z otrokom izberite interesno dejavnost, ki bo primerna sprostitev, novo učenje ali priložnost za razvoj talentov ter upoštevajte, da bo nekaterih dejavnosti deležen že v času podaljšanega bivanja. Svetujemo, da izbir ni preveč.
  • več informacij o šolskem letu 2015/2016 boste lahko prebrali v elektronski in tiskani obliki šolske publikacije, ki jo bomo posredovali na prvem roditeljskem sestanku.

 

Septembrski roditeljski sestanki so načrtovani:

10. septembra 2015 za 6. razred in zadnje triletje,

14. septembra 2015 za prvo triletje in

15. septembra 2015 za 4. in 5. razred.

V tednu pred izvedbo sestanka boste povabljeni še s pisnimi vabili.

 

Če vas v zvezi z začetkom novega šolskega leta še karkoli zanima, nas pokličite (01/72-19-530) ali pa pišite na kontaktne elektronske naslove, ki so dostopni na šolski spletni strani.

Ker ste sami ali pa otroci morda že pogledali, kako je v okolici šole, sporočam, da so dela, povezana z energetsko sanacijo objekta na Kettejevi 13 v zaključni fazi. Izvajalci morajo do začetka pouka oz. v naslednjem tednu končati z vsemi deli, očistiti okolico in umakniti stroje. Upam, da težav ne bo. Vseeno vas prosim, da otroke še vedno opozarjate na previdnost, če se gibljejo v okolici šole.

 

Želimo vam lepe zadnje avgustovske dni ter dober začetek šolskega leta 2015/2016.

Ravnateljica:

Milena Vidovič

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost