Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vseh oddelkov, je posvetovalni organ učiteljskega zbora in ravnateljice. Predsednik Sveta staršev je ga. VESNA ANDREJC, namestnik g. Robert Koščak. Svet staršev obravnava letni delovni načrt šole, predlaga in daje soglasje k nadstandardnim programom šole, posreduje predloge, pobude in pritožbe staršev.

Zapisnik 2. kor.seje 2023-24

Zapisnik 1. kor.seje 2023-24

Zapisnik 2. seje 2023-24

Zapisnik 1. seje 2023-24

Preventivni programi in delovanje šole za zmanjševanje nasilja_MPT za SVET STARŠEV

PREVENTIVNI PROGRAMI IN DELOVANJEM ŠOLE ZA ZMANJŠEVANJE NASILJA – Dodatek k prezentaciji

OBVESTILO ŠPORTNI DAN T. NA SMUČEH 5. 8 9 r — obvestilo o ŠD se nanaša na zapisnik  v zvezi z vprašanjem o dostopu do tekaških smuči

Prehrana v OŠ – svet staršev_MM

ZAPISNIK 2. redne seje Sveta staršev OŠ RODICA 2022_2023

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2022-2023 

Zapisnik 3. seje 2021-2022

Zapisnik 2. seje 2021-2022

Zapisnik 1. seje 2021-2022

Zapisnik 3. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, dne 2. 6. 2021.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, dne 23. 2. 2021.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, dne 6. 10. 2020.

Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2019/2020, ki je bila v torek, 2. 6. 2020

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019, dne 1. 10. 2018.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019, dne 13. 3. 2019.

Zapisnik 3. seje Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019, dne 5. 6. 2019.

SEZNAM ČLANIC IN ČLANOV SVETA STARŠEV V ŠOL. LETU 2023/2024

razred ime in priimek
  1.a MARTINA NOVAKOVIĆ
  1.b ALJA VILIČ PURG
  1.c PETRA OSENK
  2.a ŽIVA KALIMAN
  2.b IRENA PISTOTNIK
  2.c ANA TURŠIČ
  3.a PETRA ŽIROVNIK GRUDNIK
  3.b ROBERT KOŠČAK
  3.c NINA SLAPAR
  4.a MATEJA KOKALJ
  4.b ŠPELA KRAGELJ BRAČKO
  4.c AJDA ABE
  5.a VESNA ANDREJC
  5.b TOMO PAVLIČ
  5.c MITJA KOPRIVEC
  6.a SIMONA BELLE
  6.b IRENA PISTOTNIK
  6.c NINA MUHVIČ
  7.a KSENJA PETERKA
  7.b MIHAEL JUTERŠEK
  7.c ANDREJA GOETZ
  7.d NATAŠA FERLIČ
  8.a MARJETKA POŽEK
  8.b MATEJA VOLGEMUT
  8.c RENATA PERKO
  8.d KSENIA DRUZHININA POYUZHINA
  9.a CARMEN ZAJC
  9.b MARKO JUVANČIČ
  9.c TANJA TEKAVC

 

IMENOVANJA STARŠEV V KOMISIJAH


Komisija za šolsko prehrano (za obdobje oktober 2021 – september 2025)

Predstavniki staršev: ga. Marjetka Požek, g. Robert Koščak in ga. Carmen Zajc.

Predstavniki zaposlenih: ga. Sonjo Koželj Juhant, ga. Rosita Podgorski, ga. Nadja Lemut.

Predsednica komisije je ga. Sonja Koželj Juhant.

 

Upravni odbor šolskega sklada (za obdobje 2020/2021 – 2023/2024)

Predstavniki staršev: ga. Nataša Ferlič, ga. Petra Arnež, ga. Sonja Adrovič.

Predstavniki zaposlenih: ga. Anita Gaber Peceli (predsednica), ga. Joža Tomelj, ga. Tatjana Holy Kovačič in ga. Petra Šuštar.

 

Pritožbena komisija (za obdobje 2020/2021 – 2023/2024)

Predstavniki staršev: ga. Ksenia Druzhinina Poyuzhina, ga. Renata Perko.

Predstavniki zaposlenih:  ga. Tatjana Holy Kovačič, ga. Sonja Koželj Juhant, ga. Maja Petek Tomšič, ga. Tjaša Grobin Kham, ga. Draga Jeretina Anžin, g. Marko Drobne.

Zunanji člani (OŠ Venclja Perka): ga. Tjaša Kampos in ga. Teja Dečman.

 

 

 

 

Zapisnik 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 6. 6. 2018, ob 18. uri
Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 27. 3. 2018, ob 18. uri
Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 26. 9. 2017, ob 18. uri
(Skupno 508 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost