01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 Splošne informacije za učence 6. in 9. razreda ter njihove starše so dostopne v publikaciji Državnega izpitnega centra na povezavi: https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/ Nacionalnega...

Urnik zasedenosti telovadnic na OŠ Rodica 2018/2019

Velika telovadnica na OŠ Rodica (11. 12. 2018) Mala telovadnica v prizidku OŠ Rodica (23. 10. 2018) Večnamenski prostor/avla šole OŠ Rodica (19. 11. 2018) Telovadnica na lokaciji Jarše (19. 11. 2018)    

Microsoft 365 (prej Office 365)

V sklopu pogodbe med Ministrstvom in Microsoftom imajo  vsi zaposleni in vsi učenci šole (tudi naprej v SŠ in gimnazijah) možnost brezplačne namestitve Office (Word, Excel, PowerPoint,…) in uporabo Microsoft 365 (prej Office 365). V ta namen smo leta 2015 odprli...

Dokumenti – šolsko leto 2021/2022

ŠOLSKI NOVINCI Obrazec za prepis na OŠ Rodica Predlog za odlog šolanja   Pravila “Prilagajanje šolskih obveznosti” – to je status športnika ali mladega umetnika ( š. l. 2021/2022) VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA UČENCA ŠPORTNIKA – š. l. ...
Dostopnost