Raziskovalna naloga s področja tehnike in tehnologije

Avtorja: Matjaž Girandon in Erazem Cotman, 9. b, šol. leto 2022/2023

Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun

POVZETEK

Z raziskavo sva želela ugotoviti, ali najini vrstniki uporabljajo pirotehnična sredstva, koliko denarja porabijo zanje in kako varno jih uporabljajo. V raziskavo sva vključila 30 učencev 8. in 9. razreda OŠ Rodica. Ugotovila sva, da 23 % anketirancev uporablja pirotehniko, in sicer 33 % fantov in 17 % deklet. Polovica učencev (50 %), ki uporablja pirotehniko, zanjo porabi več kot 100 evrov. Zaskrbljujoči so rezultati, da samo 29 % anketirancev pri uporabi pirotehnike vedno upošteva varnostne ukrepe, 57 % jih upošteva le včasih, 14 % pa sploh ne. Pri tem so se pokazale razlike med spoloma. Fantje vedno upoštevajo (25 %) ali občasno upoštevajo varnostne ukrepe (75 %), dekleta pa nikoli (33 %), včasih (33 %) in vedno (34 %). Tretjina anketirancev, ki uporabljajo pirotehniko, pri uporabi le te nihče ne nadzoruje, kar je izredno zaskrbljujoče. Ker policija opozarja, da je mladostnikom do 14. oziroma 16. leta starosti dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorije 1 in 2 samo pod nadzorom staršev ali skrbnikov, to pomeni, da gre v teh primerih za prekršek. Eno dekle si  je pri uporabi pirotehnike že poškodovalo prst na roki. 77 % anketirancev pirotehnike ne uporablja. Večini teh (74 %) se zdi uporaba pirotehnike povsem nesmiselna, dobro polovico (52 %) pa moti pokanje. Dejstvo je, da uporaba pirotehnike prinaša številne negativne posledice za okolje (za kvaliteto zraka in zastrupljenost okolja z nevarnimi snovmi), ki vplivajo tudi na zdravje ljudi in živali. Pokanje je moteče za mnoge ljudi in vse živali, poleg tega pa je uporaba pirotehnike nevarna in konec koncev tudi nekaj stane.

KLJUČNE BESEDE: pirotehnika, pirotehnična sredstva, uporaba pirotehnike, upoštevanje Zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih, nesreče pri uporabi pirotehnike

(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost