01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Vabimo vas k sodelovanju na šolskem likovnem natečaju »Ptice okoli nas v letu 2022«, ki se odvija vsako leto od januarja dalje. Cilj natečaja je spoznavanje ptic okoli nas, zato rišemo samo ptice, ki resnično obstajajo (in ne fantazijskih ptic). Šolski natečaj je povezan z akcijo štetja ptic, ki je že za nami. Več o tem.

Vse učence OPB, pa tudi druge učence na šoli, ki radi rišejo in opazujejo ptice, vabimo, da narišejo ptice, ki živijo v našem okolju. Domači vrabec, siva vrana, poljski vrabec, čižek, velika sinica, domači golob, kos, ščinkavec, plavček in sraka so bile ptice, ki so bile najpogosteje opažene konec januarja lanskega leta. Narišete pa lahko tudi ptice, ki jih vidimo redkeje. Katere ptice živijo v Sloveniji, si lahko ogledate na spletnih straneh DOPPS (Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije). Risbe ptic naj bodo v velikosti malega zvezka oz. A5 formata ali manjše. Oddajte jih v kabinet OPB ali v tajništvo (za poštni predal Vilme Vrtačnik Merčun). Vse vaše risbe bomo objavili na oglasni deski v šolski avli, najlepše pa tudi na šolski spletni strani. Ptice za naš likovni natečaj lahko rišete do konca šolskega leta.

POMAGAJMO PTICAM POZIMI

Naselja so danes pogosto dom številnim vrstam ptic, ki so se prilagodile na življenje v kulturni krajini. Zaradi širitve naselij in mestnega načina življenja pa so pogosto izgubile svoja tradicionalna gnezdišča in prehranjevališča. Če za naš vrt in okolico skrbimo naravi prijazno, lahko veliko pripomoremo k izboljšanju življenjskih pogojev za ptice in druge živali. Pozimi, ko pritisne mraz, jim v okolici svojega doma lahko ponudimo primerno hrano (najlaže je kupiti že pripravljeno hrano, ki je mešanica sončničnih semen, prosa in semen konoplje, za talno krmišče je lahko tudi oves in pšenica). S tem bomo dobili idealno priložnost, da si bomo ptice lahko ogledali od blizu in jih tako bolje spoznali. Koristne napotke za pomoč pticam lahko najdemo na tej povezavi.

LIKOVNI IZDELKI UČENCEV 2. RAZREDA

Dostopnost