01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

S poukom v šolskem letu 2018/2019 smo zaključili. Šolsko leto je bilo delovno, polno malih in velikih dogodkov, predvsem pa uspešno. Učenke in učenci s spričevali, priznanji, pohvalam, nagradami in drugimi uspehi izkazali svoje letošnje dosežke. Želeli smo, da se veliko naučijo – tako po predpisanem učnem programu kot tudi preko vsebin ter dejavnosti, ki so jih lahko izbirali v interesnih programih, šolah v naravi, podaljšanem bivanju, jutranjem varstvu, projektih in v vsakodnevnih medsebojnih povezavah. Če komu ni šlo po načrtih, naj verjame, da se vedno lahko naredijo spremembe na bolje, že v naslednjem šolskem letu. Pogosto na uspeh gledamo z vidika najboljših ocen in najvišjih dosežkov. Tudi ti so pomembni, vendar najbolj pomemben je vloženi trud, zadovoljstvo ob delu in učenju ter rezultatih, ki so odraz prizadevnosti, delavnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja. Za življenje je na koncu pomembno znanje, zmožnost stalnega učenja in prilagajanja, predvsem pa omikanost, ki se kaže v spoštljivi komunikaciji, redoljubnosti, vztrajnosti. Vsem učencem in učenkam iskreno čestitam za njihov uspeh in se zahvaljujem njihovim učiteljicam in učiteljem, ker so jih vodili v svet novih znanj, jih učili živeti skupaj, pomagali premagovati ovire, reševali težave ter se skupaj z njimi veselili uspehov. Pri vzgoji in na poteh doseganja znanja ste bili pomembni tudi starši, zlasti s spodbudami ter z zaupanjem v otroka in delo učiteljev.

Vstopamo v počitniški čas. Vsi se moramo odpočiti in si nabrati svežih moči za nove izzive, za novo učenje. Poletje je čas dopustov, preživite jih skupaj. Otroci naj ne posedajo za računalnikom in televizijo, naj stike in igre preko telefonov, čimvečkrat zamenjajo za pogovore, igro, gibanje, knjigo. Odrasli smo pri tem pomemben zgled.

Posredujemo še nekaj obvestil:

  • Učenci, ki zadnji dan pouka zaradi odsotnosti niso prevzeli šolske dokumentacije, lahko to storijo od 26. junija 2019 dalje v času od 7.00 do 15.00 ure v tajništvu šole.
  • Starši svoje otroke lahko do 30. junija 2018 še vedno prijavite na počitniški program, ki ga bomo v šoli izvajali v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Domžale, in sicer od 19. do 30. avgusta 2019. Informacija ter prijavnica sta objavljeni na šolski spletni strani. Počitniške programe izvajajo tudi druge organizacije in društva (informacijo o tem smo že posredovali, dostopna je tudi na naši spletni strani).
  • Na šolski spletni strani bomo v rubriki »STARŠI – dokumenti« objavili različne obrazce, ki vam bodo pomagali pri pripravi na novo šolsko leto (sezname delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2019/2020, vloga za status športnika in drugo).
  • Če naročila na delovne zvezke niste oddali v šoli, to lahko uredite sami v navedenih knjigarnah/papirnicah ali pa jih kupite kjerkoli drugje.
  • Tisti, ki ste gradiva naročili v Mladinski knjigi, boste paket lahko prevzeli v šoli in sicer v sredo, 28. 8. 2019 od 12.00 do 18.00 ure.
  • Šolsko leto 2019/2020 bomo pričeli v enakem obsegu kot letos (29 oddelkov), šolo bo obiskovalo približno 700 učencev. Delitve oddelkov zaradi doselitev v tem trenutku niso predvidene.
  • V drugi polovici avgusta bomo objavili urnike za novo šolsko leto, prav tako tudi vse druge informacije, ki jih boste potrebovali za pripravo na novo šolsko leto,
  • Šolski koledar za 2019/2020 je dostopen na spletni strani MIZŠ. O podrobnostih vas bomo obvestili v šolski publikaciji in na uvodnih roditeljskih sestankih.

Vsem želim prijetne počitnice, pazite na svoje zdravje in varnost – ponovno se srečamo v ponedeljek, 2. septembra 2019.

Dostopnost