FOTOGRAFIJE IZ KOFUTNIKOVE DOMAČIJE V SREDNJIH JARŠAH

Raziskovalna naloga s področja zgodovine

Avtorja: Miha Prajs, 8.a, in Špela Prajs, 6. a, šol. leto 2017/2018

Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun

POVZETEK: 

V raziskovalni nalogi sva želela predstaviti slikovno gradivo iz Kofutnikove domačije, ki ga danes hrani Kulturni dom Franca Bernika Domžale. Najin cilj je bil časovno umestiti fotografije in jih analizirati glede na motiv, oblačilno in materialno kulturo ter izpostaviti nekaj življenjskih zgodb. Analizirala sva 117 fotografij, ki sva jih razvrstila v tri skupine: v družinske (42), ameriške (39) in ostale fotografije (36). Do podatkov o fotografijah sva prišla na osnovi intervjujev s Kofutnikovo Pepco Žebovec, z rodovniki in z analizo fotografij. Ugotavljava, da je velika večina fotografij nastala po prvi svetovni vojni: 41 % v času Kraljevine SHS in 34 % v Kraljevini Jugoslaviji, iz časa Federativne ljudske republike Jugoslavije pa jih je 12 %. Najstarejšo fotografijo umeščava v leto 1885, najmlajšo pa v leto 1961. Vse ameriške fotografije so iz časa pred drugo svetovno vojno. Glede na motiv sva fotografije razvrstila v več skupin. Največ (45 %) jih je iz vsakdanjega življenja (med njimi je veliko skupinskih iz raznih dejavnosti, pri katerih so Kofutnikovi sodelovali). Portretov je 33 %, 16 % je fotografij s porok in birm, 6 % pa z izletov. Na osnovi fotografij sva opisala štiri življenjske zgodbe: Katarine Giovanelli in njenih sester: Lence Kaplja, Tone Per in Cile Štefančič. V vseh zgodbah se odražajo zgodovinski dogodki ali razmere, kot so: sezonsko delo slamnikaric in izseljevanje v Ameriko, volitve in županovanje med obema vojnama ter dogodki iz časa druge svetovne vojne in po njej (partizanske borbe, zapori in taborišča, ujetništvo v gradu Goričane, zbiranje pomoči za organizacijo UNRRA, preganjanje v Sovjetski zvezi po sporu s Stalinom leta 1948).

Naslovna fotografija: Kofutnikovi otroci leta 1927. Zinka (na levi) je umrla pri starosti štirih let.

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost