KOLIKO SAMI SEBE CENIJO UČENCI 3., 6. IN 9. RAZREDA OŠ RODICA

Raziskovalna naloga s področja psihologije

Avtorici: Tanja Merše, Nika Kobetič, 9. razred, šol. leto 2015/2016

Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun

Povzetek:

V raziskovalni nalogi sva si želeli ugotoviti, koliko sami sebe cenijo učenci OŠ Rodica, kar je tudi povezano s samozavestjo učencev. To sva raziskali s pomočjo ankete, pri kateri so učenci obkroževali, koliko se strinjajo z določeno trditvijo ter napisali, kaj jih na njihovem izgledu moti. Anketirali sva skupno 120 učencev iz 3., 6. in 9. razreda. Rezultate anket sva uredili in primerjali med seboj. Ugotovili sva, da se najbolj cenijo učenci 3. razreda, precej manj se cenijo učenci 6. razreda, najmanj pa učenci 9. razreda. V 3. razredu se v povprečju bolj cenijo dekleta kot fantje, v 6. in 9. razredu pa je rezultat obraten in je samopodoba fantov veliko višja od samopodobe deklet. Na vprašanje: »Kaj bi spremenil na sebi, če bi imel to možnost?« so na splošno največ odgovarjali z »nič«, tako je napisalo kar 70 učencev (ali 58,3%), kar je precej vzpodbudno. »Nič« je bil najpogostejši odgovor pri vseh starostih, razen pri dekletih 9. razreda, kjer je največ deklet odgovorilo, da bi spremenile svojo postavo. Med fanti v 6. razredu so celo vsi odgovorili, da na svojem izgledu ne bi spremenili ničesar. Povprečje vseh odgovorov za obkroževanje se zmanjšuje s starostjo, prav tako bi vedno več učencev rado spremenilo določene stvari na svojem izgledu, predvsem dekleta. Glede na to lahko sklepamo, da puberteta negativno vpliva na samopodobo učencev, pri dekletih nastopi prej in se na samozavesti bolj izrazito pozna kot pri fantih.

RN Koliko sami sebe cenijo ucenci OŠ Rodica

(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost