KAKO KOLAR IZDELA KOLO? JANEZ PERGAR, EDEN ZADNJIH KOLARJEV NA SLOVENSKEM

Raziskovalna naloga s področja tehnike in tehnologije

Avtorja: Aleks Andoljšek, Samo Mazovec, 8. razred, šol. leto 2015/2016

Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun, Andreja Berlec

Povzetek:

Za raziskovanje sva se odločila, ker sva se želela bolje poučiti o kolarstvu, o rokodelski obrti, ki je izumrla pred pol stoletja. Svojega cilja ne bi mogla uresničiti, če ne bi izvedela, da pri Moravčah živi g. Janez Pergar, eden zadnjih kolarjev na Slovenskem. V raziskovalni nalogi sva želela spoznati njegovo poklicno pot in ugotoviti faze izdelave kolesa kot osnovnega elementa voza ali kočije. Ugotovitve slonijo na intervjuju z g. Janezom Pergarjem in na opazovanju postopka izdelave kolesa za otroški voziček – lojtrnik. Pri opisu postopka izdelave kolesa sva razlikovala 36 faz dela, ki jih lahko strneva v naslednje sklope: priprava delov kolesa (delov platišča, pesta in špic ali naper), zabijanje špic v pesto, natikanje delov platišča na špice, fina obdelava špic in platišča ter centriranje kolesa. Ugotavljava, da se pri izdelavi kolesa les ne krivi, ampak kolar dele platišča okroglo odžaga. Kolar tudi ne vstavlja kovinskega obroča na pesto in na platišče, ampak to delo opravi kovač. Kolar Janez Pergar za svoje izdelke uporablja le jesenov les. Pri izdelavi kolesa uporablja naslednja orodja: tračno žago, dleta, sekiro, kotomer, svinčnik, elastično vrv, ročno žago, črtalnik, namizni vrtalnik, brusilni papir, plastično kladivo, delovno mizo za pritrjevanje izdelkov, svore (cvinge), ročni strojček za oblanje (spahovalnik) in navadno vrv. Da kolar izdela eno leseno kolo, potrebuje 14 do 16 ur časa, žal pa njegovo delo kljub izjemnemu rokodelskemu izdelku danes ni zadosti vrednoteno. Zato ne gre za dobičkonosen posel, ampak predvsem za veselje do dela z lesom.

Večino faz izdelave kolesa sva posnela, iz posnetkov pa je nastal 7-minutni filmček, ki je dostopen na YouTubu.

RN Kako kolar izdela kolo_Janez Pergar

(Skupno 128 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost