Starši, ki bi zaradi socialno-ekonomske stiske v družini želeli prositi šolski sklad za dodelitev finančne pomoči (za udeležbo otroka v šoli v naravi, ekskurziji, za nakup delovnih zvezkov, za pomoč pri plačilu šolske prehrane v izrednih primerih) morate do 15. oktobra v tajništvo ali šolski pedagoginji T. Kranjc OBVEZNO oddati informativno vlogo (obrazec je na šolski spletni strani, v tajništvu, pri razrednikih). V primeru prošnje za subvencijo za šolo v naravi je to le najava kasnejše vloge, ki jo boste na predpisanem obrazcu (na spletni strani šole ali v tajništvu, pri razredniku, šolski pedagoginji) s potrebno priloženo dokumentacijo ponovno posredovali ob prijavi otroka v šolo v naravi. Člani upravnega odbora bodo namreč na podlagi prispelih vlog po 15. 10 razdelili višino razpoložljivih sredstev za posamezna področja (stiske, nadstandardne dejavnosti).

V primeru, da informativna vloga ne bo oddana v začetku šolskega leta oziroma do sredine oktobra, se razen v izjemnih izrednih primerih (izguba zaposlitve med šolskim letom, nastop novih socialno-ekonomskih okoliščin,…) kasneje prispela vloga NE BO OBRAVNAVALA! Zato svetujemo, da temeljito pregledate načrtovane dejavnosti v publikaciji v začetku šolskega leta in glede na finančno stanje družine predvidite potrebo po finančni pomoči v začetku šolskega leta.

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost