Na sliki: Učenci s prvim ravnateljem Jernejem Leničem na prireditvi 29. novembra 1972.

Najodgovornejšo vlogo za uspešno delovanje vsake šole imajo ravnatelji. Osnovno šolo Josip Broz Tito (1972-1991), današnjo Osnovno šolo Rodica, so vodili naslednji ravnatelji: Jernej Lenič (1972-1974), Elizabeta Potočnik (1974-1977), Danijel Potočan (1978-1981), Alenka Taštanoska (1981), Andreja Pogačnik Jarc (1982-2007) in Milena Vidovič (2007-2015). Najdaljše obdobje ravnateljevanja je pripadlo Andreji Pogačnik Jarc, ki je bila v tej vlogi 25 let. Za njo je ravnateljevanje prevzela sedanja ravnateljica Milena Vidovič.

V času delovanja šole je v njej delalo veliko število pedagoških in drugih delavcev. V šolskem arhivu so ohranjene štiri fotografije učiteljskega zbora:

  • iz leta 1980 (z ravnateljem Danijelom Potočanom),
  • iz leta 1981 (z v. d. ravnatelja Alenko Taštanosko),
  • iz leta 1995 (z ravnateljico Andrejo Pogačnik Jarc) in
  • iz leta 2012 (z ravnateljico Mileno Vidovič).

42 učitelji junija 1980

45 učiteljski zbor 81

2učiteljski zbor 1994

10 Učiteljski zbor OŠ Rodica maja 2012

 

Dostopnost