Predvidoma v ponedeljek, 11. maja 2015, se bodo pričela dela za izvedbo energetske sanacije OŠ Rodica na Kettejevi 13 (fasada celotnega starega dela objekta in telovadnice, sanacija strehe). Investitor je Občina Domžale, izvajalec bo podjetje CE INVEST, Trebnje.

V prvem tednu bodo pričeli s pripravo gradbišča (ureditev zaščitnih ograj, zavarovanje vhodov, postavljanje gradbenih odrov, ograditev dela otroškega igrišča), v naslednjih tednih pa s postopnim odstranjevanjem obstoječe fasade. V času, ko še traja pouk, bodo hrupna dela izvajali po 13.30 uri ter ob koncu tedna.

Ker se ne bo mogoče v celoti izogniti nekaterim vplivom na izvajanje pouka in drugih dejavnosti, posredujem naslednja navodila:

  1. Prometna varnost: v okolici šole bodo občasno prisotna vozila, s katerimi bodo odvažali gradbene odpadke in dovažali material. Dovoz do gradbene baze bo na vzhodni strani šole, občasno bo lahko uporabljen tudi dovoz na zahodni strani.

Prosim, da z vozili ne ovirate dostopov.

Učence opozorite, da so na poti v šolo in domov še posebej pozorni in naj se ne zadržujejo v okolici šole.

Izogibališče na južni strani šolskega objekta bo prehodno, vendar prosimo, da starši vozil tam ne ustavljate predolgo in otroka čimvečkrat pospremite peš. Stranskih dovozov ne zasedajte z avtomobili.

 

  1. Vstopanje v šolo:

–          Glavni šolski vhod bo zavarovan z nadstreškom in zaščitno ograjo; pri glavnem vhodu bo potrebno umakniti stojala za kolesa,  zato naj učenci v šolo prihajajo peš, saj stalnega prostora za kolesa v času gradnje ne bo mogoče zagotoviti.

–          Vhod – prizidek jug bo odprt, med novim in starim delom objekta bo postavljena zaščitna ograja.

–          Vhod – prizidek sever bo prav tako odprt in bo izhod na šolsko igrišče. Izhod bo proti staremu delu objekta varovala zaščitna ograja.

–          Odprt bo tudi izhod na igrišče ob telovadnici  – za potrebe športa na prostem pa bodo učitelji z učenci uporabljali drugi vhod/izhod iz ograjenega dela (ne več tistega ob telovadnici).

  1. Uporaba šolskega igrišča znotraj ograjenega dela – bo omogočena, vendar z nekaj omejitvami, glede na potek del (zlasti ob telovadnici).

 

  1. Prihodi skupin iz Jarš – predvidoma tako kot sedaj razen; nadomestno pot bomo dogovorili, če se izkaže, da so prehodi kakorkoli nevarni.

 

  1. Drugo:

–          Tudi starši otroke opozorite in opozarjajte, naj nikamor ne plezajo, naj se ne zadržujejo ob zaščitnih ograjah ali iščejo načine, da bi prišli za ograjeni del. To je lahko zelo nevarno.

–          O posebnostih pri izvedbi del vas bomo sproti obveščali na spletni strani, na oglasnih deskah ter preko učencev. Za dodatne informacije pokličite v tajništvo šole (01/72-19-530).

 

(Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost