Izbirni predmeti so del šolskega predmetnika, ki ga učenci lahko dopolnijo glede na interese, predznanja in izobraževalne cilje.

V šolskem letu bomo pričeli z uvajanjem:

–          neobveznega izbirnega predmeta ANGLEŠČINA v 1. razredu, 2 uri/teden (starši boste prijavnico prejeli z vabilom na junijski roditeljski sestanek),

–          neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 5. razredu, 1 ali 2 uri/teden (ob zadostnem številu prijavljenih ter po pripadajočih skupinah bodo učencem ponujeni naslednji predmeti: NEMŠČINA, TEHNIKA, ŠPORT, UMETNOST in RAČUNALNIŠTVO).

Neobvezne izbirne predmete učenec izbere ali pa se za njih ne odloči.

 

Obvezni izbirni predmeti pa so del predmetnika devetletne osnovne šole od uvedbe dalje. Učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko tudi tri, če s tem soglašajo starši. Zaradi obiskovanja javno veljavnega programa glasbene šole, je učenec lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov. Pogoj je predložitev potrdila o vpisu v glasbeno šolo v šolskem letu 2015/2016.

 

Učitelji so izbirne predmete učencem že predstavili, opisani pa so tudi tukaj.

Neobvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

 

(Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost