PROJEKTNI ŠD – 6.10.2014

V letošnjem letu smo si kot rdečo nit, kar zadeva vzgojna prizadevanja šole, zastavili medosebne odnose; izboljšanje le teh, večanje strpnosti, senzibilnosti, empatije in medsebojnega razumevanja. V povezavi s temi cilji smo se tudi odločili vključiti se v projekt Naključna prijaznost. Naključna prijaznost je neprofitni, prostovoljni projekt, ki je razširjen po številnih državah in katerega ideja je, da posameznik naredi nekaj prijaznega in dobrega za drugo osebo, več oseb, skupnost ali okolje. Pri tem lahko ostane anonimen, osebi, ki ji je polepšal dan s svojim prijaznim dejanjem, pa pusti kartico »Naključna prijaznost«, s katero jo spodbudi za nadaljnje širjenje prijaznosti. Več o tem, zakaj izvajati NP lahko preberete na http://www.janiprgic.com/nakljucna-prijaznost/

 

NAVODILA ZA IZVEDBO UČNE URE / UR NAKLJUČNA PRIJAZNOST:

 

  1. Predvajanje filma ali dveh filmov (predlagam obeh, se pa odločite sami). Po vsakem filmu se pogovorite o vsebini in  o sporočilu filma – v pomoč so vam vprašanja, ki jih prilagodite starostni skupini otrok. Učiteljem bo  v pomoč zgoraj zapisan link!

 

Videoposnetek »Kaj je sreča?« in se pogovorite o spodnjih vprašanjih:

http://www.janiprgic.com/kako-boste-uvedli-nakljucno-prijaznost-v-solo-ali-vrtec/

 

 

Videoposnetek »Veriga prijaznosti« in se pogovorite o spodnjih vprašanjih:

http://www.janiprgic.com/kako-boste-uvedli-nakljucno-prijaznost-v-solo-ali-vrtec/

2.film

 

Učencem se nato pove, da se bomo v tem šolskem letu tudi mi vsi skupaj trudili izvajati osnovno idejo Naključne prijaznosti in jo vpeljati v naš razred, šolo in tudi širše lokalno okolje.

  1. Skupaj z učenci naj z brainstormingom nanizajo ideje, kaj vse lepega in prijaznega bi kdo od njih naredil v šoli in lokalnem okolju (do staršev, starejših, okolja itd.). V pomoč je lahko tudi nekaj idej, ki so na spletni strani: http://www.janiprgic.com/ideje-za-nakljucno-prijaznost/

Predlagam naslednji potek:

– vsak sam 2 minuti,

– v manjših skupinah 4 – 5 učencev (max 5 minut),

– vsaka skupina to predstavi – se samo dopolnjuje, kar ostali še niso povedali,

– eden od učencev to sproti zapisuje na skupen plakat (A3).

 

V PRESOJO IN ODLOČITEV POSAMEZNEMU UČITELJU/ODDELKU: Učitelj lahko da učencem, ki bodo izvedli nekaj prijaznega kartice z navodilom, da ko učenec opravi svoje dejanje, pusti kartico z namenom, da oseba ve, kaj jo je doletelo in jo kartica spodbudi, da tudi ona naredi nekaj lepega/prijaznega naprej.

Kartice si lahko natisnete sami in jih razrežete (tiskajte na šeleshamer papir, da bodo bolj obstojne): http://www.janiprgic.com/wp-content/uploads/2014/08/Nakljucna-prijaznost-kartice.pdf

 

 

  1. IZDELAVA DREVESA PRIJAZNOSTI:  Ker želimo spremljati izvajanje Naključne prijaznosti, je pomembno, da je ta ideja prisotna oziroma se na njo opozarja tekom celotnega šolskega leta. Vsaj razred naj tako na steno nalepi prazno drevo (pripravijo se modeli). Nato izrežite cvetove ali sadeže (lahko tudi navadne liste) in jih shranite na učencem dostopnem mestu v razredu. Ko učenci opravijo nekaj lepega, naj napišejo to dejanje na listek, se podpišejo in ga prilepijo na drevo. Enako, če jih doleti kaj prijaznega. V razredu tudi določite nekoga (naj bo nadarjen oziroma močen v besednem in pisnem izražanju), ki bo lahko pisno reflektiral dogajanje v razredu, seveda po skupni diskusiji in analizi v oddelku, ki se bi zgodila na vsake 2 – 3 mesece. Takrat bi učitelj tudi fotografiral drevo in tako bi lahko spremljali, kako se drevo razvija, bogati (osnova tudi za kasnejšo evalvacijo projekta). Poleg razrednih bomo imeli tudi diskusije na šolski ravni, v katerih bo sodeloval po en predstavnik razreda in poročal o dogajanju v vašem razredu.

 

 

2. URA : IZBOR SLOGANA NA TEMO MEDOSEBNIH ODNOSOV

 

Eden od poglavitnih ciljev našega delovanja je spodbujati dobre medosebne odnose, ki temeljijo na spoštovanju drugih, strpnosti, razumevanju in medsebojni pomoči, zato bomo tem vrednotam namenili posebno mesto v naši šoli.

V okviru oddelčne skupnosti oblikujte slogan, ki bo najbolje predstavljal vaša prizadevanja za vzpostavitev dobrih medosebnih odnosov.

Komisija (sestavljena iz nekaj učencev in učiteljev) bo nato izbrala zmagovalna slogana (enega med oddelki od 1. do 5. razreda in enega med oddelki od 6. do 9. razreda), katerima bo pripadlo prav posebno mesto v šoli (v večnamenskem prostoru).

 

Slogan oddajte mentorjem ŠSU najkasneje do jesenskih počitnic (do 24.10.2014).

 

 

Navodila za potek ure:

Učenci razmišljajo o medosebnih odnosih v razredu v dveh korakih:

–      najprej pogled skozi okno v moj razred (kakšni so odnosi med nami v razredu,+ in -)

–      pogled skozi okno v razred, v katerem bi jaz želel biti.

Učenec najprej razmišlja in zapisuje to na list papirja vsak zase (5 minut), potem pa to predstavijo v skupini (4 – 5 učencev). Skupina izpolni list – pogled skozi okno v vaš razred in naredi pogled skozi okno v željen razred (15 minut).

Nato pa v učenci v teh istih skupinah po 4 – 5 učencev (5 – 10 minut) razmišljajo in oblikujejo svoj slogan na temo dobrih medosebnih odnosov, prijateljstva. Predlog zapišejo na papir in oddajo razredniku.

 

Razrednik prebere vse slogane skupin in jih obesi na tablo. Nato učenci z glasovanjem izberejo zmagovalni slogan na ravni oddelka.

 

 

 

(Skupno 159 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost