Pozdravljeni učenci in učenke,

spoštovani starši!

Šolske poletne počitnice se iztekajo, zato vam v tednu pred začetkom pouka v šolskem letu 2014/2015 posredujemo nekaj informacij, da bo priprava lažja. Pomembne informacije bomo na spletni strani sproti dopolnjevali. S poukom v šolskem letu 2014/2015 pričenjamo ob 8.20 uri, čas od 7.30 do 8.15 pa bo tudi letos namenjen izvedbi nekaterih izbirnih predmetov, dopolnilnega in dodatnega pouka, nekaterih interesnih dejavnosti, dodatne ter individualne in skupinske pomoči.

–          učenci bodo s šolskim delom in  pripravo na pouk pričeli v ponedeljek, 1. septembra 2014. Ob 8.10 uri jih bodo na šolskem dvorišču šole Rodica in šole Jarše pričakale njihove razredničarke in razredniki ter jih pospremili v šolo ter v matične učilnice (tu je razpored razrednikov in sorazrednikov po oddelkih).

–          1. september 2014 bo poseben dan tudi za prvošolce. Tako kot ste bili obveščeni že v mesecu juniju, bo sprejem za prvošolce ob 10.15 uri v večnamenskem prostoru na Kettejevi 13.

–          dnevni jutranji prevoz za prvošolce bo organiziran od torka, 2. septembra 2014; zaradi visokih stroškov prevoza in majhnih potreb smo se pri organizaciji prevoza povezali z eno sosednjih šol; starši prvošolcev, ki ste nam že sporočili, da boste prevoz koristili, boste prejeli formalno vlogo ter nato odločbo o upravičenosti do brezplačnega prevoza; v kolikor bi prevoz koristili starejši otroci, je potrebno vlogo prav tako posredovati šoli – cena prevoza na relaciji Količevo (trgovina Tuš) – Lekarna Vir – OŠ Rodica – enota Jarše znaša 1,00 eur/dan in se obračuna na mesečni položnici. Prevoz bo organiziran samo v jutranjem času. Odhod kombija z začetne postaje pri trgovini Tuš, Količevo, bo ob 7.55 uri. Vlogo za prevoz otrok prejme pri pomočnici ravnateljice, go. Anici Črne Ivkovič, ali jo natisnite s spletne strani ter posredujte v tajništvo šole.

–          prvi šolski dan bo organizirano jutranje varstvo od 6.15 do 8.15 na lokaciji Rodica, naslednješolske dni pa tudi na lokaciji Jarše od 6.30 ure do 8.15.  Jutranje varstvo je zagotovljen/financiran program samo za prvošolce, potrebe pa vsako leto beležimo tudi pri starejših učencih. Starši morate tudi starejšega otroka v jutranje varstvo prijaviti (prijavnica je tu). Učence bomo skušali razvrstiti v eno od skupin prvošolcev do dovoljenega normativa – če bo otrok več, bo za starejše otroke potreben mesečni prispevek.

–          prav tako bo prvi šolski dan po končanem pouku organizirano podaljšano bivanje (tudi za prvošolce, ki bi varstvo že potrebovali). Skupine smo oblikovali glede na vaše potrebe na spomladanski prijavnici, glede na urnike pouka in interesnih dejavnosti ter razpoložljive ure, ki jih financira ministrstvo. Podaljšano bivanje bo organizirano do 16.00 ure, za nujne primere bo omogočeno dežurstvo od 16.00 do 16.50 ure. Prvi teden v septembru bomo vse prijave in razporeditve ponovno preverili.

–          urniki oddelkov so objavljeni na šolski spletni strani, kar vam bo v pomoč pri usklajevanju drugih aktivnosti.

–          malica bo prvi šolski dan organizirana za vse učence, tekom dopoldneva pa bomo zbrali tudi informativne prijave na kosilo. Z otrokom se dogovorite, ali bo kosilo jedel že prvi šolski dan. Sicer pa bodo otroci domov prinesli pogodbe, ki so dodaten dokument k vaši junijski prijavi na šolsko prehrano. Pravico do subvencije za šolsko prehrano po novem urejate v šoli, osnova pa je veljavna odločba o otroškem dodatku, ki jo izda Center za socialno delo. Podatke bomo tekom septembra preverili, v veliko pomoč pa nam bo, če boste kopijo odločbe posredovali šoli ali pa odločbo prinesli na vpogled svetovalni delavki Tjaši Kranjc.

–          učenci naj v šolo pridejo s šolskimi torbami ali nahrbtniki, saj bodo prvi dan v šoli prevzeli učbenike iz učbeniškega sklada. Prevzem delovnih zvezkov, ki ste jih starši naročili v Mladinski knjigi, bo v šoli (učilnica 3. C v pritličju) potekal v ponedeljek, 25. 8., in v torek, 26. 8. 2014, od 12.00 do 18.00 ure. Kasneje lahko gradiva prevzamete v knjigarni.

–          učenci bodo prvi dan seznanjeni s ponudbo interesnih dejavnosti  ter urnikom. Tudi letos bo precej interesnih dejavnosti vključenih v program in urnik podaljšanega bivanja, druge pa bodo otroci lahko izbirali.  Skupaj z otrokom izberite interesno dejavnost, ki bo primerna sprostitev, novo učenje ali priložnost za razvoj talentov ter upoštevajte, da bo nekaterih dejavnosti deležen že v času podaljšanega bivanja. Svetujemo, da izbir ni preveč.

–          več informacij o šolskem letu 2014/2015 boste lahko prebrali v elektronski in tiskani obliki šolske publikacije, ki jo bomo posredovali na prvem roditeljskem sestanku.

 

Septembrski roditeljski sestanki so načrtovani 15. 9. (1. triletje), 16. 9. (4. in 5. razred) in 18. 9. 2014 (3. triletje). Roditeljski sestanek za 6. razred bomo zaradi odhoda v šolo v naravi  verjetno izpeljali že prvi teden v septembru, o čemer boste še obveščeni. V tednu pred izvedbo sestanka boste povabljeni še s pisnimi vabili.

 

Če vas v zvezi z začetkom novega šolskega leta še karkoli zanima, nas pokličite (01/72-19-530) ali pa pišite na kontaktne elektronske naslove, ki so dostopni na šolski spletni strani.

 

Želimo vam lepe zadnje avgustovske dni ter dober začetek šolskega leta 2014/2015.

Ravnateljica:

Milena Vidovič

 

 

 

 

(Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost