V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, krajše ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005) je Osnovna šola Rodica na spletnih straneh objavila Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Rodica.
Katalog vsebuje osnovne podatke o šoli, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo šole in podatke o kontaktnih osebah, t.j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost