igrice1VPLIV RAČUNALNIŠKIH IGER NA VEDENJE UČENCEV OŠ RODICA

Raziskovalna naloga s področja sociologije

Avtorici: Meta Plaznik in Laura Stupica Radoš, 9. raz., šolsko leto 2011/2012

Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun

Povzetek:

V raziskovalni nalogi se ukvarjava z vprašanjem, katere vrste računalniških iger so najbolj priljubljene pri učencih 5. in 8. razreda.  Za anketiranje sva sestavili dva anketna vprašalnika, daljšega za učence 8. razreda in krajšega za učence 5. razreda. Na osnovi 81 izpolnjenih anket sva prišli do zanimivih ugotovitev, ki so večinoma potrdile najine hipoteze. Potrdilo se je predvidevanje, da večina fantov najraje igra strelske igre (to velja za 44 % osmošolcev in 29 % petošolcev) in da večina deklet najraje igra druge vrste iger, kar velja za 96 % petošolk in 87 % osmošolk. Fantje različnih starosti radi igrajo tudi športne, gradbene in gospodarske igre. Večina anketirancev igra računalniške igre ob koncu tedna, vendar dekleta krajši čas (večinoma do ene ure) kot fantje. Starši bolj prepovedujejo igranje računalniški iger mlajšim učencem in učenkam (69 % dečkom in 71 % deklicam) in starejšim fantom (25 %) ter manj starejšim dekletom (samo 7 %). Večini anketirancev igranje računalniških iger pomeni sprostitev od šolskega dela, eni četrtini fantom pa tudi preizkušanje veščin in dober občutek junaka, kar pomeni, da se z igranjem dokazujejo sebi in drugim ter da si s tem gradijo boljšo samopodobo. Četrtini fantov se je že zgodilo, da so sanjali, kako igrajo računalniško igro, kar je verjetno znak, da se je usidrala v njihovo podzavest. Večina fantov (88 %) in polovico deklet meni, da so se od računalniških iger tudi nekaj naučili. Tako mlajši kot starejši fantje nimajo nič proti strelskim igram, ravno obratno, všeč so jim (96 % petošolcev in vsi osmošolci). Pri dekletih je slika obrnjena, saj 59 % mlajših deklet strelskih iger ne mara, od starejših deklet pa je takšnih slaba polovica (43 %). Dobri desetini  starejših deklet (13 %) so strelske igre všeč in jih verjetno tudi igrajo. S posebno anketo sva ugotavljali vedenjske stile osmošolcev in jih primerjali z njihovimi odgovori glede igranja računalniških iger. Strelske igre so všeč polovici anketirancev, ki izkazujejo pasivno, sodelovalno in agresivno vedenje, ne mara pa jih 67 % anketirancev, ki izkazujejo sodelovalno-pasivno vedenje. Glede na to ugotavljava, da je igranje strelskih iger bolj odvisno od spola, kot od starosti in vedenjskega stila igralca. Verjetno pa ima vedenjski stil večjo vlogo pri vplivu strelskih iger na igralce, vendar bi bilo potrebno še raziskati.

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost