OSNOVNA ŠOLA RODICA

Kettejeva 13, 1230 Domžale

 

Datum: 3.7.2013

 

POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA

V ŠOLSKEM LETU 2012/2013

Jeseni je bil za obdobje od septembra 2012 do septembra 2013 konstituiran nov upravni odbor šolskega sklada, ki ga sestavljajo 4 predstavniki zaposlenih (T. Kranjc, S. Koželj Juhant, D. Volčini, M. Drobne) in trije predstavniki staršev (J. Železnikar, A. Škorjanc, R. Kaše).

Na prvi seji smo člani izvolili predsednika (Tjaša Kranjc) in namestnika predsednika (Sonja Koželj Juhant).

Upravni odbor se je v letošnjem letu sestal trikrat, 3 prošnje pa smo člani pregledali in posredovali mnenje korespondenčno preko spleta.

 

Člani upravnega odbora smo v začetku leta načrtovali prednostna področja porabe sredstev, način zbiranja sredstev in  posamezne aktivnosti šolskega sklada. V letošnjem šolskem letu smo se odločili več sredstev nameniti pomoči socialno ogroženim družinam (subvencioniranje šole v naravi, pomoč pri plačilu stroškov udeležbe na šolskih ekskurzijah, pomoč pri plačilu šolske prehrane, delovnih zvezkov in drugih nujnih potrebščin).

O organizaciji in izvedbi posameznih aktivnosti smo se dogovarjali na tekočih sestankih in preko elektronske pošte (dobrodelna akcija Za prizadete v poplavah – za OŠ Dravograd, ustvarjalne delavnice v prednovoletnem času in velikonočna delavnica pred dobrodelnim koncertom, dobrodelni koncert, dobrodelni tek na športnih igrah). Ustvarjalni delavnici v organizaciji in izvedbi gospe Škorjanc in Železnikar in učiteljic Koželj Juhant in Baznik sta bili dobro obiskani, izdelke otrok in staršev pa smo zelo uspešno prodajali na novoletnem sejmu in dobrodelnem koncertu. Dobrodelni tek zaradi premajhnega števila prijav staršev in učencev ni bil realiziran in je prestavljen na oktober v okviru tedna otroka.

 

Starše smo v tem letu spodbudili  k večji aktivni vključenosti pri izvedbi določenih aktivnosti: prevoz in predaja zbranih sredstev v dobrodelni akciji, izdelava izdelkov, peciva za prodajo na novoletnem sejmu in dobrodelnem koncertu, pomoč pri izpeljavi dobrodelnega koncerta.

 

Na šolski sklad je bilo naslovljenih kar nekaj prošenj (razvidno iz podatkov spodaj), katere je upravni odbor pregledal in odobril. Prošnja je morala biti ustrezno opremljena s podatki o točni višini zaprošenih sredstev in jasnem namenu porabe.

 

V letošnjem letu smo denarna sredstva zbirali:

–          v okviru posameznih namenskih akcij: zbiralna akcija papirja, prednovoletni sejem, dobrodelni koncert Otroci za otroke (26.3.2013),

–          nakazilo prostovoljnih prispevkov za šolski sklad preko poslanih položnic (položnice poslane v decembru in aprilu).

Višina zbranih sredstev in namen ter višina porabe sredstev so predstavljeni spodaj.

Od septembra do konca maja smo sredstva iz šolskega sklada namenili:

–          1. 618€ za subvencije za šole v naravi za učence iz socialno-ekonomsko šibkejših družin,

–          684 nagradni izlet za učence (Bled),

–          273 nakup nogometnih dresov za šolsko ekipo,

–          328€ debatni turnirji, tekmovanja (prevoz),

–          1.000,00 € prevoz v Makedonijo (mednarodna izmenjava ACES),

–          100 za potrebe turističnega krožka pri izdelavi in promociji družabno-didaktičnih iger,

–          299€ prevozni stroški udeležbe  na Unesco teku na Ptuju,

–          385€ prevoz pri izletu pevskega zbora v Krško, Brežice

 

 

Višina zbranih sredstev z akcijami v tem šolskem letu do konca maja 2013:

–          Preko prostovoljnih prispevkov preko položnic (poslane v decembru 2012 in aprilu – starši sicer nakazovali celo leto): 3.602,00€,

–          Novoletni sejem – prodaja izdelkov v oddelkih (od 1. do 5. r): 1.206,75

–          Novoletni sejem – prodaja v avli: 1035,40€ (skupaj sejem: 2242€),

–          Dobrodelni koncert v Grobljah: 900€,

–          Zbiralni akciji papirja (oktober in maj): 398€, 500€.

Skupna višina sredstev: 8.080€

 

 

 

 

Ocenjujemo, da je bilo letošnje šolsko leto in delo odbora uspešno in da se je nabralo na računu šolskega sklada kar precej sredstev.

Določili smo tudi investicije sredstev sklada za v prihodnje: ureditev kolesarnice pred šolo, ki v letošnjem šolskem letu še ni bila realizirana, nakup elektronske informativne table, dežnih plaščkov za prvo in drugošolce.

 

 

 

Zapisala: Tjaša Kranjc

Predsednica UO šolskega sklada

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost