DSC_0612

Raziskovalna naloga s področja zgodovine

Avtorici: Tajda Klopčič in Teja Šabec, 9. c, šol. leto 2012/2013

Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Sabina Burkeljca

 

 

Povzetek:

Osnovna šola Rodica je v oktobru 2012 praznovala 40-letnico svojega delovanja, zato je 40-letnico praznovala tudi šolska knjižnica, ki je cilj najinega raziskovanja. Natančno sva pregledali šolski arhiv, v katerem se je ohranila večina poročil iz zadnjih treh desetletij, malo podatkov pa je ostalo za prvo desetletje. Pogovorili sva se z nekdanjo knjižničarko Karolino Moldovan in sedanjo knjižničarko Sabino Burkeljca. Izvedli sva tudi anketo med obiskovalci šolske knjižnice. Skromna knjižnica, ki je bila prvotno v prostoru današnjega kabineta za likovno vzgojo, se je leta 1986 preselila v večje prostore v prizidku šole. Leta 1998 je imela 15.722 knjižnih enot, danes pa jih ima okoli 30.000, od tega 18.000 leposlovnih del za učence. Glede na podatek za leto 1985/1986, ko naj bi bilo 26.022 izposojenih knjižničnih enot (v točnost tega podatka dvomiva), in podatke v zadnjem desetletju, ko je bilo izposojenih enot največ 12.630 knjižničnih enot, bi morali sklepati, da se je izposoja zmanjšala. Razlog za to bi lahko bila nekoliko odmaknjena lega knjižnice (po letu 1986) od osrednjega šolskega prostora. 22. 2. 2013 sva anketirali obiskovalce knjižnice in ugotovili, da je bilo največ obiskovalcev starih 8 in 9 let (47 %). Zelo očitna je spolna struktura obiskovalcev. Dečki so bili stari od 7 do 10 let, deklice pa od 8 do 14 let. Očitno od višjih razredov knjižnico obiskujejo predvsem dekleta. Iz poročil o delu šolske knjižnice ugotavljava, da si učenci prvega triletja izposodijo dobro tretjino vseh izposojenih knjig (mogoče je razlog tudi skupinska izposoja knjig v prvem razredu), učenci drugega triletja si izposodijo 29 % knjig, učenci tretjega triletja med 17 in 19 %, strokovni delavci pa okoli 20 %. Postopek izposoje se danes zelo razlikuje od tistega do leta 1990. Knjižničarka je tedaj vodila osebne kartone učencev, v vsaki knjigi pa je bil knjižni listek. Danes vse delo opravi računalnik s pomočjo čitalca za kode. Leposlovne knjige so v knjižnici razvrščene po abecedi za učence prvega triletja – oznaka C (cicibani), drugega triletja – oznaka P (pionirji) in tretjega triletja – oznaka M (mladinci) ter po UDK sistemu za strokovno literaturo. Število učencev, ki so opravili bralno značko, se je v zadnjem desetletju zelo povečalo. Leta 1978/1979 je bralno značko opravilo samo 28 % učencev na šoli, od leta 1979/1980 do leta 1999/2000 se je odstotek gibal med 50 in 60 % vseh učencev, po letu 2001/2002 pa se giba od 70 do 79 % vseh učencev na šoli. Ob zaključku bralne značke je šolo obiskalo že veliko znanih osebnosti. Našteli sva 31 pesnikov in  pisateljev (6 od teh nas je obiskalo dvakrat ali trikrat), 5 ilustratorjev in 8 drugih umetnikov. V letošnjem šolskem letu je največkrat izposojena knjiga Dese Muck Nebo v očesu lipicanca(36 krat). Šolska knjižnica je v štirih desetletjih svojega delovanja opravila zelo pomembno vlogo pri izobraževanju številnih generacij učencev.

 

(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost