du_domaleKVALITETA ŽIVLJENJA V DOMU UPOKOJENCEV DOMŽALE

Raziskovalna naloga s področja sociologije

Avtor: Samo Mazovec, 5. a, šolsko leto 2012/2013
 
Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Štefka Ramovš
 
 
Povzetek: 
Cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti kvaliteto življenja v Domu upokojencev Domžale. Anketiral sem dvanajst stanovalcev tega doma (od tega je bil le en moški). Trije od njih so bili v postelji, ker ne morejo hoditi. Večina anketirancev (67 %) se je v dom preselila zaradi slabega zdravja, ostali pa zaradi osamljenosti in možnosti dobre oskrbe. Kvaliteta njihovega življenja je zelo odvisna od tega, ali bivajo sami v sobi ali imajo sostanovalca. Vsi tisti, ki imajo svojo sobo, so z bivanjem zelo zadovoljni. Ostali se s sostanovalci razumejo bolj ali manj dobro, samo ena anketiranka pa slabo, zato se raje druži s sostanovalci zunaj sobe. Od organiziranih dejavnosti stanovalci najraje obiskujejo delovno terapijo in telovadbo. Tretjina anketirank sodeluje v domskem pevskem zboru Spominčice, s katerim imajo vsak teden vaje in se udeležujejo srečanj pevskih zborov. V organizaciji doma gredo občasno tudi na izlete. V prostem času igrajo družabne igre, dve tretjini anketirancev bere časopise, nekateri tudi knjige. Veliko gledajo televizijo, predvsem ob večerih. Posebni dogodki so takrat, ko jih obiščejo razne skupine ali posamezniki in imajo koncerte ter razne druge prireditve. Večina anketirancev je v domu med stanovalci našla prijatelje. 58 % stanovalcev ima v domu tako dobre prijatelje, da jim lahko zaupajo tudi osebne stvari. Stanovalce najpogosteje obiskujejo najožji družinski člani: hčerke in sinovi. Večina stanovalcev dobi obisk dvakrat na teden ali pogosteje (takšnih je 85 %), kar kaže na dobro povezanost s sorodniki. Večina stanovalcev oskrbnino plačuje sama (67 %), ostalim pomagajo ožji družinski člani. Svoje premoženje, ki so ga v življenju ustvarili, je večina že prepustila potomcem, tretjina pa še ne. Polovica anketirancev je v domu zadovoljna, druga polovica je »še kar« zadovoljna, kar pomeni, da jih kaj tudi moti (nekateri si želijo več miru, večje upoštevanje njihove volje, boljše medsebojne odnose). Pri eni anketiranki sem opazil nestrpnost do verujočih, saj jo moti, da na 14 dni v dom prihaja župnik in da imajo verujoči v jedilnici maše. Kljub številnim dejavnostim, ki se odvijajo v domu, pa stanovalci občasno občutijo dolgočasje, ko se nič ne dogaja in ko obiski odidejo. 17 % anketirancev je pogosto osamljenih, 41 % včasih, 42 % pa nikoli. Večina anketirancev nima več želja, ki bi jih še želeli doživeti. Le posamezne anketiranke si želijo iti domov, še nabirati gobe ali videti še na kakšen lep kraj.
(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost