knj_domzale
 
Raziskovalna naloga s področja slovenskega jezika in književnosti
 
Avtorici: Manca Kofol in Ajda Kankaraš, 9. c, šol. leto 2012/2013
 
Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun
 
 
 
 
 
 
Povzetek:
Za cilj raziskovanja sva si zastavili vprašanje, katere domoznanske knjige hrani Knjižnica Domžale ter kateri avtorji so jih napisali. Podatke sva poiskali na spletnem iskalniku Cobiss/Opac. Pod gesli Domžale, Jarše, Rodica, Vir in Količevo se je v decembru 2012 nahajalo 919 vpisov knjig, med katerimi je bilo navedenega tudi veliko neknjižnega gradiva (zloženk, plakatov in vabil, kar knjižničarji imenujejo »drobni tisk«). Ko sva neknjižno gradivo izločili, sva ugotovili, da je v Cobissu zabeleženih 451 knjig in brošur od leta 1923 do danes. Med njimi je največ zbornikov (15 %), proze (13 %), priročnikov in vodnikov, slikanic (po 10 %), zgodovinskih monografij in pesniških zbirk (po 8 %). V knjižnici hranijo tudi raziskovalna poročila, poročila o delu, znanstvene monografije, maturitetne, diplomske, magistrske in raziskovalne naloge ter različno politično gradivo.  Največ domoznanske literature je izšlo v zadnjem obdobju. V zadnjih treh letih je na leto izšlo povprečno po 25 knjig, v obdobju od 2000 do 2009 po 17 knjig, desetletje pred tem  po 9 knjig na leto. Pred desetletjem 1980–1989 je izšlo manj kot 5 knjig na leto. Največ zgodovinskih knjižnih del so napisali avtorji: Miroslav Stiplovšek, Stane Stražar in Matjaž Brojan. Največ zbornikov je izdala tovarna Helios (5), Godba na pihala Domžale in Glasbena šola v Domžalah (4). Med proznimi deli je najbolj plodovit pisatelj Velimir Vulikič (9 knjig), za njim Anton Komat in Mateja Kegel, ki sta izdala po štiri knjige. Največ pesniških zbirk sta izdali pesnici Marija Jenc (6) in Silva Mizerit (5). Največ knjig, ki so v Cobissu zabeležene kot »različne literarne vrste«, je izdalo  Društvo Lipa Univerze za tretje življenjsko obdobje (13). Večino slikanic sta napisali Mojiceja Podgoršek (22) in Urša Krempl (8). Poezijo in prozo avtorji najpogosteje izdajajo v samozaložbi, nekaj samozaložniških izdaj pa je tudi med zgodovinskimi deli. Analiza nama je dala natančen vpogled v domoznansko literaturo na domžalskem območju, hkrati pa je odprla vrsto novih področij, ki bi jih bilo zanimivo raziskati. V prilogi raziskovalne naloge so preglednice z vsemi knjižnimi deli, sortiranimi po zvrsteh, ki se lahko uporabljajo kot katalog za iskanje domoznanske literature za Domžale.
 
 
(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost