Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2013/2014 najdete na spodnji povezavi:

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/

Razpis, posebnosti letošnjega razpisa ter  pomembne informacije in roki iz razpisa so bili predstavljeni staršem na roditeljskem sestanku dne 14.2.2013.

Za devetošolce aktualne informacije boste našli  v Razpisu:

–        pod 5. zaporedno točko Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu po posameznih šolah in mednarodni maturi,

–       pod 6. zaporedno točko Priloga I: Razpis za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij

(Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost