ŠOLSKA KNJIŽNICA OSNOVNE ŠOLE RODICA

knj_vse_police

Knjižnica OŠ Rodica je šolska knjižnica, namenjena učenkam in učencem ter strokovnim delavcem šole. 

V knjižnici je na voljo leposlovje (postavljeno je po starostnih stopnjah):

  • C: od 1. do 3. razreda;
  • P: od 4. do 6. razreda in
  • M: od 7. do 9. razreda ter 
  • strokovno gradivo, ki je postavljeno po UDK sistemu (znotraj tega je poljudno ter strokovno gradivo za učence in učitelje). Za strokovne delavce šole je veliko pedagoškega, psihološkega in drugega strokovnega gradiva.

V knjižnici je na voljo preko 20.000 enot gradiva, največ je knjižnega, od neknjižnega pa knjižnica nudi CD-je, CD-ROM-e, DVD-je, igrala ter police1ostalo neknjižno gradivo.

V knjižnici je na voljo tudi preko 50 naslovov revij, časopisov za učence in strokovnih revij s področja izobraževanja, pedagogike ter posameznih učnih predmetnih področij.

V knjižnici sledimo novostim – kupujemo aktualne knjige za učence in strokovne knjige za učitelje.


Prva naloga šolske knjižnice OŠ Rodica je podpora izobraževalnemu sistemu šole (v skladu s poukom in obšolskimi dejavnostmi). Učenci police2prihajajo v knjižnico vsaj štirikrat letno v posameznem razredu, načrtovano in ciljno usmerjeno v okviru KIZ – knjižnična informacijska znanja. Te ure so vezane na posamezne predmete, izvajamo pa jih s pomočjo knjižnih virov. 


Z uporabo knjižnice želimo doseči naslednje cilje:

  • da bi učenec postal samostojen bralec za vse življenje – vseživljenjsko učenje,
  • da bi se znašel v šolski knjižnici, kasneje pa tudi v drugih tipih knjižnic,
  • da bi se zavedal pomena informacije ter

police3

  • da bi postal vsaj osnovno informacijsko pismen.

Pomembna prednostna naloga naše knjižnice je predvsem motiviranjeučencev in učenk za branje leposlovja.

Poleg tega je knjižnica tudi prostor, kjer prirejamo razstave ob različnih priložnostih, srečanja s pisatelji (npr. ob zaključku bralne značke) in različne druge aktivnosti.

Šolska knjižnica je sodobno opremljena, na voljo so računalniki za uporabnike.

Knjižnica uporablja za izposojo in drugo strokovno delo program WINKNJ. Bazo naše knjižnice pa lahko najdete na naslovu: http://116410.winknj.si/italnica– iz domačega fotelja lahko pregledujete, katero knjižnično gradivo vam knjižnica nudi.

Knjižnica se vključuje v šolske in obšolske dejavnosti šole tudi preko projektov (npr. Comenius – šolska partnerstva in Comenius Regio). Vletih2009-2011 smo bili v okviru projekta Comenius Regio vsebinski vodje z vsebino biblioterapije oz. bibliopreventive. Ta projekt je bil v letu 2011 nagrajen s strani Cmepiusa in Ministrstva za šolstvo z jabolkom kakovosti.

V knjižnici dela bibliotekarka Sabina Burkeljca.

police5police4

(Skupno 86 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost