Aktivnosti šolskega sklada

Denarna sredstva iz šolskega sklada so namenjena podpori za izvedbo načrtovanih skupnih aktivnosti (raziskovalnih, kulturnih, športnih), izvedbi nekaterih nadstandardnih programov, nakupu dodatne opreme in pomoči učencem, katerim razmere ne bi dopuščale vključevanje v šolske aktivnosti (prevozi, vstopnine, šola v naravi…).

Šolski sklad je v letih od 2008-2012 že realiziral nekaj pomembnih akcij:

  • pomoč učencem za kritje stroškov malic, kosil, prevozov, vstopnin na ekskurzijah, šole v naravi …,
  • podpiral prevoze učencev na različna tekmovanja, srečanja šol…,
  • sofinanciral prevoze učencev na posebne ekskurzije v Bruselj, Strasbourg ter na mednarodne izmenjave (Hrvaška, Bosna, Moldavija),
  • pokril stroške mobilnega zvezdogleda,
  • financiral ureditev betonske mize za namizni tenis pri dislocirani enoti Jarše, postavitev učilnice na prostem v območju šolskega igrišča ter ureditev podlag pod igrali na šolskem igrišču.
  • nakup nogometnih dresov za šolsko nogometno ekipo.

 

V letošnjem šolskem letu (2012/2013) smo do sedaj za subvencioniranje udeležbe v šoli v naravi za učence iz socialno ogroženih družin namenili že  1.141,00€ , ugodili smo tudi prošnji šolskega športnega aktiva in omogočili nakup nogometnih dresov za šolsko nogometno ekipo na športnih tekmovanjih.

Na seji upravnega odbora šolskega sklada (14.11.2012) smo se odločili, da bomo v letošnjem šolskem letu več sredstev namenili pomoči socialno ogroženim družinam (subvencioniranje šole v naravi, pomoč pri plačilu stroškov udeležbe na šolskih ekskurzijah, pomoč pri plačilu šolske prehrane, delovnih zvezkov in drugih nujnih potrebščin). Sredstva  bodo namenjena tudi postavitvi  kolesarnice pred šolo in stroškom mednarodnega projekta ACES.

 

 

Zbiranje sredstev za šolski sklad:

–          v okviru posameznih namenskih akcij: prednovoletni sejem, dobrodelni koncert Otroci za otroke (28.3.2013), majske športne igre (predvidoma dobrodelni tek, stojnice),

–          nakazilo prostovoljnih prispevkov za šolski sklad preko poslanih položnic (položnice bodo poslane predvidoma 3x letno).

 

 

V naprej se zahvaljujemo, da boste v skladu z možnostmi pomagali in prispevali, da s sredstvi šolskega sklada učencem Osnovne šole Rodica tudi v bodoče omogočimo enake možnosti ter zgledne pogoje za delo in igro.

 

 

Upravni odbor šolskega sklada:                                                                          Ravnateljica:

Tjaša Kranjc, predsednica                                                                                     Milena Vidovič

 

Aktualno:

 

–          prednovoletni sejem, ki bo 13.12.2012:

V četrtek, 29.11.2012, je bila za starše in otroke izvedena delavnica z namenom izdelave prazničnih voščilnic za prodajo na sejmu. Delavnico so vodile gospa Železnikar, gospa Škorjanc in učiteljica Sonja Koželj Juhant. Tudi ostali starši, ki se delavnice niso udeležili, so bili pozvani, da z namenom prodaje na sejmu in prispevka v šolski sklad izdelajo kakšen novoletni izdelek, spečejo piškotke ali nas presenetijo s svojimi idejami.

 

–          dobrodelna akcija Za družine iz Dravograda:

Na seji UO smo se odločili za namensko pomoč za v poplavah prizadete družine iz Dravograda. Organizacijo in izpeljavo dobrodelne akcije sta v sodelovanju s TD Jarše – Rodica in nekaterih drugih aktivnih udeležencev (staršev naših učencev) izvedli članici upravnega odbora šolskega sklada gospa Kranjc in gospa Železnikar.

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost