ŠOLSKA KNJIŽNICA OSNOVNE ŠOLE RODICA

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠOLSKI KNJIŽNICI OŠ RODICA  Šolska knjižnica OŠ Rodica je namenjena učenkam in učencem ter strokovnim delavcem šole.  Šolska knjižnica OŠ Rodica je sodobna šolska knjižnica, ki svoje bralke in bralce, tj. učenke in učence izobražuje, navdihuje...
Dostopnost