01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si
Danes sta 3.c obiskala četrtošolca Matej in Andraž. Ker nista šla s sošolci v šolo v naravi, sta sodelovala pri našem pouku matematike. Pričel se je s tekmo v ustnem računanju. Zvezda dneva je bil tokrat tretješolec Ažbe.
Pouk smo nadaljevali z gibanjem- spoznavali smo soda in liha števila.
Razlike med njimi sta nam razložila Matej in Andraž.
Tretješolci smo nato reševali lažje naloge, četrtošolca pa besedilne naloge za brihtne tretješolce.
Pouk smo zaključili s predstavitvijo zvezkov in učbenikov za četrti razred.
Vidimo, da se bomo morali še naprej pridno učiti, da bomo s svojim delom zadovoljni.
Dostopnost