ERASMUS+ KA1 2017-2019                                                                                                                                                  

 

Naša šola je v okviru Erasmus+ projektov KA1* mobilnosti vključena v projekt z naslovom POGLED ČEZ MEJE MIGRACIJ, ki poteka v obdobju od 2017 do 2019.

VSEBINA: Tudi pri nas se ali se še bomo soočili s prihodi otrok z drugih držav, ki zagotovo predstavljajo prilagoditev pri vseh udeležencih, zato je ključnega pomena na kakšen način sodelujemo in delamo z novimi učenci. V ospredju postavljamo sodelovanje in izboljšanje področij, kjer smo imeli primanjkljaje do sedaj.  Pri tem je ključno sodelovanje v bližnji okolici in ustrezno načrtovanje ter priprava, ki jo želimo doseči med in po končanem projektu. V ta namen bo projektna skupina vključila nove metode in oblike dela pridobljene na izobraževanjih v tujini v delo pri samem pouku in v okviru šolskih aktivnosti in letnega načrta šole.

SODELUJEJO: projektna ekipa učiteljev, sodelujoči učitelji in učenci, partnerji v lokalni skupnosti, partnerji v nacionalni in mednarodni skupnosti
CILJI SO:  

– omogočitev novih sodelovanj, novih strategij in metod dela z učenci priseljenci iz drugih jezikovnih območij in beguncev ter izboljšanja področij slabosti, ki smo jih imeli ves čas pri delu z novimi priseljenimi učenci in njihovimi starši (komunikacija, sodelovanje z lokalnimi institucijami)

– izboljšanje organizacije dela in razvoj novih strategij dela z učenci priseljenci ter specializacija na področju migracij in dela z begunci

– izboljšanje strategij pri sprejemu učencev migrantov ali beguncev ter njihovih staršev tudi v povezavi z lokalno skupnostjo

– izboljšanje kakovosti dela z izboljšanjem metod dela pri samem pouku

– utrditev in kakovostno učenje o strpnosti, medsebojnem spoštovanju, odgovornosti, sodelovanju in solidarnosti  ter s tem izboljšanje vrednostnega sistema pri učencih šole oziroma njihovi pripravi na sodelovanje z novimi učenci migranti ali begunci

– pri tem izboljšanje razumevanja medkulturnega sobivanja in evropskih skupnih vrednot

– možnost mreženja, stalnega dopolnjevanje ter evalvacija gradiv z drugimi evropskimi in slovenskimi šolami

– stalno izpolnjevanje, izmenjava in uporaba izkušenjskih pristopov s pomočjo gradiv tujih pedagoških praks na področju migracij in integracije beguncev

– izboljšanje strategij dela v primeru begunskega vala ali migracij zaradi naravnih nesreč ali drugih nesreč ( na primer industrijskih nesreč)

– uporaba in integracija novih IKT orodij (simulacije z orodji, e-učenje z mobilnimi aplikacijami – pedagogika kamere in pisala, virtualna očala v podporo učenju, uporaba pametnih telefonov, tablic in prenosnih računalnikov pri pouku, ustvarjanje interaktivnih gradiv in nalog), vrednotenje njihove uporabnosti pri pouku in pri delu z učenci migranti in begunci

– izdelava brošure in interaktivnega zemljevida v sodelovanju z občinskimi institucijami v Domžalah ob sprejemu učencev migrantov ali beguncev v lokalni skupnosti ter strateškega načrta šole pri migracijskih tokovih.

Projekt bo pripomogel k strateškemu razvoju šole:

  • Na šoli se bo oblikoval projektni tim, ki bo imel kompetence na področju strateških rešitev v primeru migracijskih tokov ali begunskih valov ali migracij zaradi drugih vzrokov (naravnih nesreč, industrijskih nesreč, ipd).
  • Učitelji bodo tudi lažje organizirali delo z vsebinami migracij in novih tem o beguncih v učne programe ter vključili še dodano vrednost evropske dimenzije.
  • Otrokom bodo nove metode omogočile utrditev sistema vrednot ob sodelovanju z učenci migranti in učenju o medkulturnosti ter uporabi novih IKT orodij pri pouku. Pri tem bodo nastali konkretni ovrednoteni kazalniki izboljšav na področij primanjkljajev pri delu.
  • Še vnaprej bodo lahko učitelji evalvirali svoje delo s temami migracij ali begunstva, saj bo projekt na eTwinningu omogočil stalno dopolnjevanje in bogatenje vsebin ter izkušenj s pomočjo gradiv drugih evropskih šol.
  • Šola bo razvila novo obliko sodelovanja z institucijami v domačem okolju na področju dela z migranti in tudi begunci.
  • V projektu se oblikuje tudi eTwinning projekt, več si lahko preberete in ogledate na spletni strani (v pripravi).

 

*PROJEKTI ERASMUS+ KA1:

Projekti učne mobilnosti so namenjeni strokovnim delavcem in omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma. Poleg neposrednih vplivov na posameznike naj bi aktivnosti projektov mobilnosti prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi na institucijah, ki so v projekte vključene ter ne nazadnje inovacije in reforme samih sistemov izobraževanja.

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost