OSNOVNA ŠOLA JARŠE PRI DOMŽALAH V ŠOLSKI KRONIKI IZ OBDOBJA 1945-1963

Raziskovalna naloga s področja zgodovine

Avtorici: Eva Zarja Hrovat in Ariana Andoljšek, 8.a, šol. leto 2016/2017

Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Saša Klemenc

POVZETEK: 

Cilj raziskovalne naloge je bil izvedeti čim več iz šolske kronike šole, ki se je leta 1945 imenovala Državna osnovna šola Jarše. Od leta 1949 do leta 1963 pa se je preimenovala v Osnovno šolo Jarše pri Domžalah. Iz šolske kronike sva izpisali podatke o splošnih značilnostih (razredi, učitelji, učenci), o proslavah in šolskih izletih ter o šolskih organizacijah. V obdobju 1945–1960  so otroci v jarški šoli obiskovali pouk od 1. do 4. razreda, v letih 1960–1963 pa tudi 5. razreda. Otroci so šolanje nadaljevali na nižji gimnaziji v Domžalah oz. na I. osnovni šoli Domžale, kakor se je preimenovala po šolski reformi leta 1958. Leta 1963 je šola v Jaršah postala podružnična šola I. osnovne šole Domžale. Na jarški šoli je v obdobju 1945–1963 poučevalo 13 učiteljev, skoraj ves čas Cvetka Flajs in šolski upravitelj Franc Flajs. V tem obdobju je jarško šolo obiskovalo povprečno po 110 učencev na leto, najmanj 80 (1948/1949) in največ 154 (1962/1963). Pouk je potekal v turnusih, saj so bile na šoli samo tri učilnice. V sodelovanju s krajevnimi organizacijami in tovarno Induplati so vsako leto prirejali praznovanja najbolj pomembnih državnih praznikov: dan republike in prvomajskih praznikov ter dneva žena. Proslave so potekale v dvorani zadružnega doma v Grobljah ali v dvorani tovarne Induplati, ki je bila  največja v okraju, saj je ob praznovanju dneva republike novembra 1952 sprejela tudi 600 obiskovalcev. Političen vpliv se kaže v tem, da so leta 1946 praznovali tudi tri sovjetske praznike (dan ustanovitve Rdeče armade, obletnico smrti ruskega pisatelja Maksima Gorkega in obletnico oktobrske revolucije). Na šoli so bili učenci aktivni v pevskem zboru in v dramski skupini, kjer so se pripravljali na nastope na krajevnih prireditvah. Imeli so tudi učne krožke za medsebojno pomoč učencem, ki so imeli učne težave. Na koncu šolskega leta so imeli zaključne izlete. Na šoli sta delovali dve organizaciji: pionirska organizacija in društvo Rdečega križa. Pionirska organizacija pa je doživela različna obdobja razvoja, od tega, da so jo vodili krajevni mladinci, pa do vključitve v JPZ in začetka občinskih tekmovanj. V obdobju po letu 1952 je skoraj polovico učencev jarške šole sodelovalo v Telovadnem društvu Partizan Jarše, ki je delovalo pod okriljem tovarne Induplati.

(Skupno 24 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost