Pozdravljeni učenci in učenke,

spoštovani starši!

Šolske poletne počitnice se iztekajo, zato vam v tednu pred začetkom pouka v šolskem letu 2016/2017 posredujemo nekaj informacij, da bo priprava lažja. Pomembne informacije bomo na spletni strani sproti dopolnjevali.

 • učenci bodo s šolskim delom in pripravo na pouk pričeli v četrtek, 1. septembra 2016. Ob 8.10 uri jih bodo na šolskem dvorišču šole Rodica in šole Jarše pričakale njihove razredničarke in razredniki ter jih pospremili v šolo ter v matične učilnice (tu je razpored razrednikov in sorazrednikov po oddelkih).
 • september 2016 bo poseben dan tudi za prvošolce. Tako kot ste bili obveščeni že v mesecu juniju, bo sprejem za prvošolce ob 10.15 uri v večnamenskem prostoru na Kettejevi 13.
 • dnevnega jutranjega prevoza letos ne bomo organizirali, ker med starši prvošolcev ni bilo potreb,
 • prvi in drugi šolski dan bo organizirano jutranje varstvo od 6.10 do 8.10 na lokaciji Rodica in na lokaciji Jarše od 6.30 ure do 8.15. Jutranje varstvo je zagotovljen/financiran program samo za prvošolce, potrebe pa vsako leto beležimo tudi pri starejših učencih. Starejše učence bomo skušali razvrstiti v eno od skupin prvošolcev do dovoljenega normativa (potrebo po vključitvi starejšega otroka boste napisali na posebni prijavnici, ki jo boste prejeli pri razredniku ali v tajništvu šole. Če bo otrok več, bo za starejše otroke potreben mesečni prispevek.
 • prav tako bo prvi šolski dan po končanem pouku organizirano podaljšano bivanje (tudi za prvošolce, ki bi varstvo že potrebovali). Skupine smo oblikovali glede na vaše potrebe na spomladanski prijavnici, glede na urnike pouka, izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti ter razpoložljive ure, ki jih financira ministrstvo. Podaljšano bivanje bo organizirano do 16.00 ure, za nujne primere bo omogočeno dežurstvo od 16.00 do 16.50 ure. Prvi teden v septembru bomo vse prijave in razporeditve ponovno preverili in prosimo, da otroka prijavite, do ure, ko bo običajno zapuščal skupine. V primeru občasnih potreb po daljšem bivanju v šoli se bomo individualno dogovorili.
 • urniki oddelkov so objavljeni na šolski spletni strani, kar vam bo v pomoč pri usklajevanju drugih aktivnosti.
 • v jeseni prehajamo na uporabo eAsistenta, o čemer vas bomo seznanili na roditeljskih sestankih.
 • malica bo prvi šolski dan organizirana za vse učence, tekom dopoldneva pa bomo zbrali tudi informativne prijave na kosilo. Z otrokom se dogovorite, ali bo kosilo jedel že prvi šolski dan. Sicer pa bodo otroci domov prinesli pogodbe, ki so dodaten dokument k vaši junijski prijavi na šolsko prehrano. Pravico do subvencije urejate na Centru za socialno delo.
 • učenci naj v šolo pridejo s šolskimi torbami ali nahrbtniki, saj bodo prvi dan v šoli prevzeli učbenike iz učbeniškega sklada. Prevzem delovnih zvezkov, ki ste jih starši naročili v Mladinski knjigi, bo v šoli (učilnica 3. A v pritličju) potekal v četrtek, 25. 8. od 12.00 do 18.00 ure. Kasneje lahko gradiva prevzamete v knjigarni.
 • učenci bodo prvi dan seznanjeni s ponudbo interesnih dejavnosti ter urnikom. Tudi letos bo precej interesnih dejavnosti vključenih v program in urnik podaljšanega bivanja, druge pa bodo otroci lahko izbirali.  Skupaj z otrokom izberite interesno dejavnost, ki bo primerna sprostitev, novo učenje ali priložnost za razvoj talentov ter upoštevajte, da bo nekaterih dejavnosti deležen že v času podaljšanega bivanja. Svetujemo, da izbir ni preveč.
 • več informacij o šolskem letu 2016/2017 boste lahko prebrali v elektronski in tiskani obliki šolske publikacije, ki jo bomo posredovali na prvem roditeljskem sestanku.

Septembrski roditeljski sestanki so načrtovani 12. 9. (1. triletje), 13. 9. (4. in 5. razred) in 15. 9. 2016 (3. triletje). Roditeljski sestanek za 6. razred bomo zaradi odhoda v šolo v naravi  verjetno izpeljali teden dni prej, o čemer boste še obveščeni. V tednu pred izvedbo sestanka boste povabljeni še s pisnimi vabili.

Če vas v zvezi z začetkom novega šolskega leta še karkoli zanima, nas pokličite (01/72-19-530) ali pa pišite na kontaktne elektronske naslove, ki so dostopni na šolski spletni strani.

Želimo vam lepe zadnje avgustovske dni ter dober začetek šolskega leta 2016/2017.

Ravnateljica:

Milena Vidovič

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost