8. C razred se je odpravil proti severu s posebno nalogo: ujeti ta trenutek.

Dostopnost