V šestdesetih letih dvajsetega stoletja je zaradi priseljevanja ljudi na območje Jarš, Rodice in Vira število otrok na tem območju zelo hitro naraščalo. To je bil tudi eden glavnih razlogov, da so severno od zvezne ceste zgradili novo osemletno šolo, Osnovno šolo Josip Broz Tito, današnjo Osnovno šolo Rodica. Šola je bila zgrajena za 600 učencev, a se je že kmalu po njenem odprtju pokazalo, da je premajhna. Zato so morali pouk organizirati v 1,5 izmene.

V zgodovini delovanja Osnovne šole Rodica je bilo največ oddelkov od šolskega leta 2011/2012 dalje (po 27 oddelkov). Najmanj oddelkov pa je bilo v šolskih letih 1990/1991 in 1991/1992 (po 19).

oddelki 2015

Število učencev se je prva leta po odprtju šole stalno povečevalo, vse do šolskega leta 1979/1980, ko je šolo obiskovalo največ učencev v njeni zgodovini in sicer 742 učencev. Razlogi za naraščanje števila otrok so bili, poleg dokaj visoke stopnje rodnosti v tistem obodbju, v pozidavi območja na levem bregu Kamniške Bistrice, kjer se je naselje Vir razširilo in se spremenilo v strnjeno pozidano območje od magistralne ceste na jugu (stari del Vira) do papirnice na Količevem na severu. Zaradi postopnega zniževanja rodnosti in umiritve doseljevanja se je število učencev v obdobju od 1990/1991 do 2002/2003 ustalilo na nekaj več kot 500 učencev.

V šolskem letu 2003/2004 smo sprejeli prvo generacijo devetošolcev, zato se je število učencev povečalo za eno generacijo (porast na 577 učencev), kasneje pa je kljub temu število učencev nekoliko upadlo (zmanjšanje na 550 učencev). V zadnjem obdobju je opazen rahel porast števila učencev (od 550 na 642 v šolskem letu 2013/2014). Razlogi za to so v nastanku novih stanovanjskih sosesk v Srednjih in Spodnjih Jaršah, kjer so nekoč zeleno območje že skoraj povsem pozidali, strnjeno naselje pa se je približalo desnemu bregu Kamniške Bistrice. Poleg tega se je že od odprtja nove šole leta 1972 dalje večala gostota poseljenosti območja Roj vse do magistralne ceste, pa tudi v ostalih okoliških naseljih.

učenci 2015 copy

V oddelkih je bilo skozi desetletja različno število učencev. Razlogi za različno velike oddelke so bili v zakonskih normativih, ki so sprva dovoljevali v razredu do 32 učencev, z novim zakonom o osnovni šoli iz leta 1996 pa do 28 učencev. Največje povprečno število učencev na oddelek je bilo na šoli v šolskem letu 1979/1980 (31 učencev), nad 29 učencev v oddelkih je bilo še v šolskih letih od 1977/1978 do 1983/1984, kar se ujema z največjim število učencev na šoli.

povp učencev copy

35 pevski zbor ravnatelj Potočan

Slika: Učenci z ravnateljem Danijelom Potočanom okoli leta 1980.

Literatura in viri:

  • Zbornik, 40 let delovanja OŠ Rodica, Domžale, maj 2012.
  • Šolstvo v domžalski občini, Zbornik ob 150-letnici ustanovitvi osnovne šole v Domžalah, Domžale, 2014.
(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost