• SVETILA V ETNOLOŠKI ZBIRKI MATJAŽA BROJANA
  • Raziskovalna naloga s področja tehnike in tehnologij
  • Avtorja: Jan Žabkar in Luka Žabkar, 8. a, šol. leto 2014/2015
  • Mentorja: Vilma Vrtačnik Merčun, Martin Mah

Povzetek: Cilj raziskovalne naloge je bil popisati vsa svetila, ki jih hrani g. Matjaž Brojan v svoji bogati etnološki zbirki. Svetila sva razvrstila glede na gorivo oz. način delovanja in jih umestila v zgodovinsko obdobje, v katerem so jih uporabljali.  Ugotovila sva, da je v Brojanovi zbirki 242 različnih svetil. Največ je svetil na vosek (40 %), na petrolej jih je 23 %, 20 %  je svetil na električno energijo (na akumulator, baterije, dinamo in elektriko iz omrežja). Poleg teh je v zbirki še 12 % svetil na plin,  med njimi so številne karbidovke. Dragocena, čeprav maloštevilna, pa so svetila na trske (čelešniki) in olje (oljenke in leščerba), ki sodijo med najstarejša svetila. V zbirki so tudi tri bakle, od katerih je ena iz voska, ostali dve pa svetita z izgorevanjem petroleja. Med najstarejše sveče sodijo sveče iz čebeljega voska, ki imajo tudi lep vonj. V zbirki je veliko vrst stearinskih sveč (na naš trg so prišle v 30. letih 19. stoletja), dve pa sta parafinski, ki jih poznamo od 60. let 19. stoletja. Brojanove svečnike sva razdelila v štiri skupine (namizni, prenosni, sakralni in posebni), razlikujejo se tudi po materialu in obliki. V cerkvah so svečnike uporabljali od 14. stoletja dalje, voščeni svitek od konca 18. stoletja, posebni zazrcaljeni svečnik pa od 19. stoletja dalje. V to skupino uvrščava tudi kajfeže, ki so jih uporabljali za prižiganje in ugašanje oddaljenih sveč. Čeprav so laterne uporabljali že od 16. stoletja dalje, pa se Brojanove laterne uvrščajo v 19. stoletje, ker so zastekljene. Med laternami za sveče razlikujeva prenosne, pokopališke, furmanske in okrasne. Zelo bogata je zbirka svetil na petrolej, ki so jih pri nas uporabljali po letu 1870. Med njimi so rudarske in železničarske svetilke, furmanske laterne na petrolej ter namizne in prenosne petrolejke, ki so najštevilnejše (36). Posebnost je cikovec, ki je namizna petrolejska svetilka domžalskih slamnikarjev iz konca 19. stoletja. V zbirki so tudi stenska petrolejka in posode za prenašanje petroleja. Na prelomu 19. v 20. stoletje so za fijakarske, rudarske, železničarske in ladijske svetilke uporabljali karbidovke, ki so gorele na plin acetilen. V zbirki je še nekaj novejših plinskih svetilk, ki so namenjene predvsem za kampiranje in ribištvo. Med električnimi svetilkami je nekaj starih iz začetka elektrifikacije. Posebej sva opisala nekaj raritet, kot so svečnik s pomičnim tulcem iz 18. stoletja, nenavaden svečnik s kajfežem in podajalnik svetlobe, ki jih v literaturi nisva zasledila.
31 pom33 pom178 pom126 pom115 pom27 pom
36 pom148 pom5 pom
165179188 pom104 pom166 pom cikovec54 pom130 pom139 pom191 pom48 pom49 pom
svitek za svečo

(Skupno 200 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost