Zavod RS za šolstvo v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev razpisuje tekmovanje v znanju geografije za šolsko leto 2021/2022.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:
1. šolsko tekmovanje za bronasto priznanje,
2. državno tekmovanje za zlato priznanje.

Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni ravni je dodan še sklop C (terenski del tekmovanja). Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda v dveh skupinah: 6./7. razred in 8./9. razred.

Tema tekmovanja v šolskem letu 2021/2022 je »GORE SLOVENIJE IN SVETA«.

Datuma tekmovanj:
šolsko tekmovanje: torek, 16. november 2021, ob 13. uri (testna vprašanja pripravi ZRSŠ)
državno tekmovanje: sobota, 2. april 2022, ob 10. uri (terenska in testna vprašanja pripravi ZRSŠ)

POGOJ ZA TEKMOVANJE:
Obvezna je prijava na tekmovanje:
Učenec/učenka se s pisno izjavo, ki vsebuje soglasje o objavi rezultatov, prijavi na šolsko tekmovanje (po informacijskem strežniku dostopno v novembru 2021). Na teh obrazcih bo za vsakega učenca izpisano tudi osebno geslo za dostop do njegovih rezultatov šolskega tekmovanja.

Vsa literatura za pisni del tekmovanja je dostopna v PDF, zato pritisni na vsak vir posebej (lahko si shraniš na računalnik):

Cigale, D., 2017. Tradicionalni sodobni odnosi človeka do gora na primeru Andov. Geografski obzornik, 64, 3–4, str. 53–62. URL: http://zgs.zrcsazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2017_34.pdf

Ganna Mahmoud, D., 2021. Gorovje Atlas. Geografija v šoli, 29, 2, str. 54–61.

Jeršin Tomassini, K., Janžekovič, M., 2015. Alpske pokrajine. Geografija 9. Zavod RS za šolstvo, str. 129–152. URL: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2634/index.html

Mikša, P., Ogrin, M., Glojek, K., 2017. Od kod gorska identiteta Slovencev?. Geografski obzornik, 64, 3–4, str. 10–28. URL: http://zgs.zrcsazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2017_34.pdf

Stojilković, B., Polšak, A., 2021. Kjer se konča dolina in začne gora. Uvod v fizično geografijo gora. Geografija v šoli, 29, 2, str. 42–53.

Zdešar, A., 2018. Alpe niso le turistični cilj. Zavarovana območja narave v Alpah. Planinski vestnik, 2018, 10, str. 4–13. URL: https://planinskivestnik.com/javno/vsebina/pv_2018_10.pdf  

 

Priporočljiva literatura:

– Medved-Cvikl, B., Kranjec, S., Kavšek, J., 2021. Kmetijstvo na gorskem območju v Sloveniji.  Geografija v šoli, 29, 2, str. 15–23.

– Stružnik, S., 2021. Planinsko pašništvo. Geografija v šoli, 29, 2, str. 34–41.

– Vrhovec, T., Kastelec, D., Petkovšek, Z., 2010. Vreme in podnebje v gorah. Tehniška založba Slovenije.

 

Državno tekmovanje – dodatno gradivo k šolskemu:

objavljeno bo kasneje

 

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost