za šolsko leto 2014/2015

Skladno s Pravilnikom o financiranju šole v naravi in šolskima dokumentoma, ki določata podrobnejše kriterije in postopek dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi, šola pri dodelitvi sredstev upošteva zlasti naslednje kriterije:

  • prejemanje denarne socialne pomoči ali občinske pomoči (starši priložite kopijo odločbe),
  • višina otroškega dodatka (priložite  kopijo odločbe CSD),
  •  dolgotrajnejša socialna in bolezenska problematika družine (dolgotrajna brezposelnost, dolgotrajna bolezen, invalidnost, odvisnost, nasilje),
  • spremembe stanja v družini, ki vplivajo na finančno stanje družine (nov član, smrt, naravne nesreče, brezposelnost, neplačevanje preživnine),
  • večje število otrok v družini.

Vloga v word obliki

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost