priimki_1POVEJ, KAKO SE PIŠEŠ IN POVEM TI, OD KOD SI, Pojavljanje in pomen priimkov učencev OŠ Rodica danes v primerjavi s priimki učencev jarške šole pred stotimi leti

Raziskovalna naloga s področja slovenščine

Avtorici: Ana Lamberšek in Meta Plaznik, 7. raz., šol. leto 2009/2010

Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Sabina Burkeljca

Povzetek: 

Z raziskovanjem sva hoteli ugotoviti, kateri so najpogostejši priimki na naši šoli in od kod izvirajo. Po abecednem redu sva izpisali vse priimke učencev OŠ Rodica, pa tudi priimke učencev jarške šole (ki je predhodnica naše šole) pred stotimi leti. Ugotovili sva, da imamo na šoli 393 različnih priimkov, na jarški šoli pa je bilo pred stotimi leti 116 različnih priimkov. Danes so najpogostejši priimki učencev  Horvat, Grošelj in Resnik (pojavijo se po šestkrat) ter Cerar, Gostič, Leben, Brnot, Podbevšek in Zakrajšek, ki se pojavijo po štirikrat. Trikrat se pojavi 26 priimkov, med njimi tudi priimek Novak. Horvat in Novak, najpogostejša priimka v Sloveniji, sta med najpogostejšimi tudi na naši šoli. Med priimki učencev pred sto leti so bili najpogostejši priimki: Žagar, Martinec in Janežič (desetkrat in več), Šteblaj, Tancek, Zalokar, Štembal, Maček (7 do 9 krat) in Kavčič, Kramar, Novak, Platnar, Slabič in Šuštar (šestkrat). Če upoštevava samo priimke, za katere sva ugotovili ali predvidevali nastanek, potem ugotavljava, da največ priimkov učencev naše šole izvira iz vzdevkov (po lastnostih, po živalih in po hišnih imenih) in sicer 34 % (npr. Bec, Bernardič, Brancelj, Burkelca, Burja, Capuder, Cerar itd.) Po kraju je poimenovanih 29 % priimkov učencev (npr. Cedilnik, Globočnik, Homar, Horvat, Hribar, Hrovat, Jama, Kamenšek, Kamin itd.), 22 % po imenih (npr. Andrejič, Andrejka, Blaž, Blažič, Blažinič, Cvetko, Florjančič, Gorše, Jakopin, Jeretina itd.) in 15 % po poklicih ali položaju prvih ljudi, ki so jih nosili (npr. Bergant, Cimperman, Dečman, Godec, Gostič, Kavčič, Knez itd.). Podobnega nastanka so tudi priimki učencev jarške šole pred sto leti. Nekoliko več je bilo le priimkov iz vzdevkov (za 2 % več kot danes) in priimkov iz poklicev, predvsem nemških (za 10 %). Za petino priimkov nisva našli razlage. Nerazložljivi so ostali večinoma priimki iz drugih jezikov. 37 % priimkov učencev jarške šole pred sto leti se pojavlja na naši šoli še danes.

(Skupno 201 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost