OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA DO ZNANJA

Projekt se na naši šoli poteka v letih 2011/2012 in 2012/2013, v povezavi z Zavodom za šolstvo.

 

Osnovni namen projekta je prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti, izboljšanju dostopa do kakovostnega izobraževanja in integraciji učinkovitih didaktičnih strategij za doseganje višjih ravni bralne pismenosti v okviru formalnega izobraževanja in s tem prispevati k uresničevanju nacionalne strategije.

 

Projekt je razdeljen v dva sklopa:

Bralna_pismenost

 

1. sklop: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti – razvoj pedagoških strategij

Bralna pismenost kot zmožnost:

konstrukcije pomenov, ki so vezani na družbeni, ekonomski in kulturni kontekst;

obvladovanje različnih vrst pisnih in elektronskih medijev, ki posredujejo informacije in znanje;

obvladovanje kognitivnih in meta-kognitivnih strategij, ki omogočajo celovito in učinkovito interpretacijo sporočil;

učinkovito rokovanje z različnimi vrstami besedil, grafi, tabelami, seznami, diagrami, risbami, zemljevidi; interaktivno delo z besedili, postopno gradnjo (konstruiranje) njihovega pomena itd.

2. sklop: Dvig kulturnega in socialnega kapitala

Ustvarjanje in vzdrževanje spodbudnega učnega okolja:

• v katerem prevladujejo visoka pričakovanja in nizek stres,

• v katerem se uporabljajo raznovrstna učna gradiva,

• kjer se izvaja individualizacija (upoštevanje različnosti učencev),

• kjer se uporabljajo različne metode poučevanja,

• ki omogoča sodelovanje in učenje iz izkušenj,

• ki učence spodbuja k samostojnosti in aktivnosti,

• v katerem je opazna skrb za prijetno fizično okolje (plakati, slike, risbe, rože, glasba…),

• v katerem se daje pozornost tudi rutini (kje je kaj, pravila).

 

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost