01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

KORONSKI ČAS (2020–2022) – POTEK EPIDEMIJE COVIDA-19 NA OŠ RODICA

Luna Debeljak in Živa Zore sta v marcu 2022 dokončali raziskovalno nalogo z naslovom Primerjava nalezljivih bolezni iz sredine 20. stoletja z epidemijo covida-19, v kateri sta (na osnovi statističnih podatkov in obsežnega intervjuja z ravnateljico Mileno Vidovič)...

DRUGE DEJAVNOSTI: SHEMA SADJA IN ZELENJAVE TER ANGLEŠKI ZAJTRK

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE V letu 2003 smo pričeli z izvedbo projekta Jabolko v šoli, ki ga je spodbudilo šolsko ministrstvo, danes ga poznamo kot Shema šolskega sadja, z bogatimi spremljajočimi vzgojnimi dejavnostmi za spodbujanje zdrave, lokalno pridelane...

DRUGE DEJAVNOSTI: ŠSU, PROSTOVOLJSTVO, ŠPORT

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV IN PARLAMENT Šolska skupnost učencev in šolski parlament sta obliki organiziranosti in združevanja učencev. Na prvi ravni se učenci združujejo v oddelčne skupnosti in volijo predstavnika za šolski parlament. Predstavniki oddelčnih skupnosti se...
Dostopnost