IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI ŠOLE OD 1. JUNIJA DALJE

Spoštovani starši.

Od ponedeljka, 1. junija 2020, se bodo v šolo postopoma vrnili vsi učenci.

Podrobne napotke z navodili in drugimi pomembnimi informacijami smo vam posredovali na vaše elektronske naslove. Na osnovi priporočil NIJZ in usmeritev šolskega ministrstva bo še naprej upoštevati posebna higienska priporočila za ohranjanje zdravja ljudi. Pouk bo potekal  v celotnih oddelkih. Ne bomo izvajali pouka v manjših učnih skupinah, izjema povezana z združevanjem  oddelkov je pouk izbirnih predmetov ter jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Da bi vsaj pri slednjih omejili kontakte med učenci različnih oddelkov priporočamo, da otroci, če je le mogoče, po pouku odhajajo domov.

Šolska prehrana bo organizirana. Ker šolska jedilnica sedaj lahko sprejme le do 70 učencev, bomo kosilo za učence 1. b, 2. b, 3. b in 4. b organizirali v Jaršah. Če bo v podaljšano bivanje vključenih manj otrok kot pred pandemijo, bo v Jaršah potekalo tudi popoldansko varstvo, brez prehajanja na Rodico. O tem bomo starše še obvestili.

Najbolj pomembno je, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. V šoli velja nekaj sprememb hišnega reda, povezanih z vstopanjem v šolo, gibanjem po hodnikih in v drugih skupnih prostorih, vzdrževanjem varne medosebne razdalje. Otroke bomo večkrat opozarjali na higieno rok, zračenje prostorov, na uporabo lastnih pripomočkov. Dejavnosti bomo v okviru možnosti čimveč izvajali na prostem.

Pouk bo potekal po urniku kot pred pandemijo. Otroci naj v šolo prinašajo le pripomočke po urniku, ki ga za predmetno stopnjo zaradi razporeditve oddelkov po matičnih učilnicah v prihajajočem tednu  prilagamo.

Dnevni prevoz iz naselja Količevo že poteka po voznem redu pred pandemijo. Učenci morajo pri vožnji upoštevati navodila prevoznika (sedežni red, raba zaščitne maske).

Z željo, da uspešno, predvsem pa prijetno, zaključimo šolsko leto, vas lepo pozdravljam.

Milena Vidovič, ravnateljica

PRVA INFORMACIJA O IZVEDBI POUKA OD 1. JUNIJA

 

Spoštovani starši.

Od 1. do 3. junija 2020 se bodo v šolo vrnili učenci, za katere ta teden pouk še poteka na daljavo.

Podrobne napotke z navodili in drugimi pomembnimi informacijami vam tekom dneva še posredujemo.

V ponedeljek, 1. junija 2020, se bodo v šolo vrnili učenci 4. in 5. razreda, v sredo pa še učenci 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo potekal samo v njihovih matičnih učilnicah, za celoten oddelek hkrati (izjema so izbirni predmeti, jutranje varstvo in podaljšano bivanje), po urniku kot so ga imeli pred razglasitvijo pandemije.

Pouk v Jaršah bomo izvajali za učence od 1. do 4. razreda, 5. b pa bo imel pouk na Rodici (učilnica nemščine v prizidku šole). V Jaršah bo za vse organizirano kosilo, pa tudi podaljšano bivanje (na Rodico bomo po potrebi pospremili samo tiste učence, ki bodo varstvo potrebovali po 14.20 ali 15.10 in jih ne bo mogoče združiti s skupino mlajših učencev).

Jutranje varstvo bo za najmlajše učence potekalo na obeh lokacijah po prijavah, ki ste jih starši učencev 1. triletja že oddali.

V šolo naj pridejo samo zdravi otroci. Prosimo vas, da otrok prvi dan v šolo prinese podpisano IZJAVO, ki jo bo oddal svojemu razredniku/razredničarki.

Šolska prehrana bo organizirana po prijavah, ki jih imamo od začetka šolskega leta (za otrok od 1. do 3. razreda tako kot ste jih že prijavili). Če bo otrok prisoten samo pri pouku, morate obroke odjaviti. Kosilo za učence od 6. do 9. razreda bo organizirano od 13.30 do 14.00 ter od 12.40 do 13.00 za tiste učence predmetne stopnje, ki s poukom zaključijo po 5. šolski uri.

Še enkrat bomo preverili potrebo po podaljšanem bivanju. Priporočamo pa, da otrok po pouku ali po kosilu odide domov, saj na ta način lahko dosežemo zmanjšano število stikov ter prehodov med skupinami.

Otroci k pouku prinesejo potrebščine po urniku. V šolo vstopajo posamično in si ob vstopu najprej razkužijo roke. V šoli jih bomo večkrat opozarjali na redno umivanje rok, higieno kašlja ter vzdrževanje priporočljive varne medosebne razdalje. Navodila, ki dopolnjujejo splošna šolska pravila, bodo učencem prvi šolski dan predstavili razredniki.

Dnevni prevoz iz naselja Količevo že poteka, Učenci morajo pri vožnji upoštevati navodila prevoznika (sedežni red, raba zaščitne maske).

 

Lepo vas pozdravljam.

Milena Vidovič, ravnateljica