01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravi šola, do napotitve v karanteno na domu podaljšalo na nekaj dni. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.
Šole ob pojavu okužbe ravna skladno z navodili NIJZ in ob potrjeni okužbi v oddelku prične z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice, ki jih starši uveljavljate pri delodajalcu.

Dostopnost