URNIK DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA 2020/21
DODATNI POUK DOPOLNILNI POUK
predm. razr. URNIK predm. razr. URNIK PROSTOR
1. Berlec Andreja MAT 6.r. sreda, 7.30-8.15 (A) (začetek 30. 9. 2020) MAT 8.r. petek, 7.30-8.15 učil. mob.S 9
2. Brovč Alenka SLJ 8., 9.r. sreda, 12.45-13.30; četrtek, 7.30-8.15; petek, 7.30-8.15 učil. SLO 3 59
3. Dešman Senčar Petra ZGO 8., 9.r. četrtek, 12.45-13.30 učil. ZGO 56
4. Drobne Marko GEO 6., 7., 8., 9.r. petek, 7.30-8.15 (A), ponedeljek, 12.45-13.30 (B) učil. GEO 56
5. Gaber Peceli Anita S/M 3.a sreda 7.30-8.15 (A) S/M 3.a sreda, 7.30-8.15 B) učil. 3.a
6. Gale Ani S/M 4.b ponedeljek, 7.30-8.15 (A) S/M 4.b torek, 7.30-8.15 (B) učil. 4.b
7. Gomboc Simona S/M 1.b sreda, 7.30-8.15 učil. 1.b
8. Gostinčar Teja/Kolenc Marija TJN 4., 5., 6., 7., 8., 9.r. ponedeljek, 12.45-13.30 (A) TJN 4., 5., 6., 7., 8., 9.r. ponedeljek, 12.45-13.30 (B) učil. NEM 65
9. Grilj Vilma MAT 9.r. sreda, 7.30-8.15 učil. MAT 1 13
10. Grobin Kham Tjaša TJA 6.r. četrtek, 7.30-8.15 učil. ANG 2 54
11. Holy Kovačič Tatjana SLJ 6., 7.r. četrtek, 7.30−8.15 SLJ 6., 7., 8., 9.r. torek 12.45−13.30 učil. SLO 1 60
12. Jakoš Vasle Mateja S/M 3.c torek, 7.30-8.15 (B) S/M 3.c torek, 7.30-8.15 (A) učil. 3.c
13. Jeretina Anžin Draga S/M 5.b sreda, 7.30-8.15 (A) S/M 5.b sreda, 7.30-8.15 (B) učil. 5.b
14. Klemenc Saša S/M 4.a ponedeljek, 7.30-8.15 S/M 4.a torek, 7.30- 8.15 (B) učil. mob. J 8
15. Kovačič Tamara TJA 4.r. ponedeljek, 7.30-8.15 (A) učil. LUM 53
TJA 8.r. sreda, 7.30-8.15 (A) učil. SLO 1 60
16. Koželj Juhant Sonja S/M 5.a četrtek, 7.30−8.15 (B) S/M 5.a četrtek, 7.30−8.15 (A) učil. 5.a
17. Logar Urška S/M 1.c četrtek, 7.30-8.15 učil. 1.c
18. Mučibabić Irena S/M 2.a torek, 11.55-12.40 učil. 2.a
19. Nataša Pavlič MAT 8.r. torek, 7.30-8.15 MAT 6.r. sreda, 7.30-8.15 učil. THV 17
MAT 9.r. četrtek, 7.30-8.15 učil. THV 17
20. Pečevnik Metka S/M 3.b petek, 7.30-8.15 (B) S/M 3.b petek, 7.30-8.15 (A) učil. 3.b
21. Pokovec Natalija S/M 2.b ponedeljek, 11.55-12.40 učil. 2.b
22. Ramovš Štefka S/M 5.c četrtek, 7.30-8.15 (B) S/M 5.c četrtek, 7.30-8.15 (A) učil. 5.c
23. Smole Dušan FIZ 8., 9.r. torek, 7.30-8.15 (A) učil. FIZ 15
24. Šarc Tatjana S/M 1.a torek, 11.55-12.40 učil. 1.a
25. Šincek Bruno S/M 4.d ponedeljek, 7.30-8.15 S/M 4.d torek, 7.30-8.15 (B) učil. 4.d
26. Šircelj Katja TJA 7.r. sreda, 7.30-8.15 učil. NEM 65
TJA 9.r. četrtek, 7.30-8.15 (A) učil. LUM 53
27. Šmit Bahčič Darinka TJA 9.r. sreda, 7.30-8.15 TJA 5.c torek, 7.30-8.15 (B) učil. ANG 1 52
28. Tomelj Joža S/M 4.c ponedeljek, 7.30-8.15 S/M 4.c torek, 7.30-8.15 (B) učil. 4.c
29. Trobec Damjana S/M 2.c ponedeljek, 11.55-12.40 učil. 2.c
30. Vidmar Mateja KEM 8., 9.r. petek, 7.30-8.15 (B) KEM 8., 9.r. torek, 7.30-8.15 (A) učil. KEM
31. Volčini Danica BIO 6.,7.,8.,9. četrtek, 7.30-8.15 ( A in B) učil. BIO 56
32. Vrtačnik Merčun Vilma RN 6.,7.,8.,9. ponedeljek ob 16.00 rač.
33. Ziernfeld Vanessa MAT 7.r. torek, 12.45-13.30 MAT 8.r. torek, 7.30-8.15; petek, 7.30-8.15 učil. MAT 3 11
MAT 9.r. sreda, 7.30-8.15; četrtek, 7.30-8.15 učil. MAT 3 11
34. Žankar Darja MAT 7.r. ponedeljek, 7.30-8.15 učil. FIZ 15
FIZ 8.r. sreda, 7.30-8.15 (A) FIZ 8., 9.r. sreda, 7.30-8.15 (B) učil. FIZ 15

Dostopnost