IV. teden od 6. 4. do 10. 4. 2020

SLOVENŠČINA Slovenščina poteka v spletni učilnic
MATEMATIKA

Matematika 9_četrti teden(Ziernfeld)     Preverjanje znanja – geometrijska telesa

4_teden_mat_MUS1_9r_Darja_Zankar

Grilj in Berlec poteka v spletni učilnici

TUJI JEZIK

TJA poteka v spletni učilnici – poišči svojo skupino

ANGLEŠČINA_8.R_TAMARA_KOVAČIČ_4.teden

LIKOVNA UMETNOST  likovna umetnost 4 teden  Film urbani_elementi_9.r._3.teden glasbena_abstraktna_slika_LS1,LS2,LS3_3.teden linearna_perspektiva_8.r._3.teden skupinski_portret_6.r_3.teden
GLASBENA UMETNOST  Navodila za GUM
GEOGRAFIJA Geografija poteka v spletni učilnici
ZGODOVINA Zgodovina poteka v spletni učilnici
FIZIKA Fizika poteka v spletni učilnici “Fizika 9AC”
KEMIJA Kemija poteka v spletni učilnici
BIOLOGIJA   BIOLOGIJA9_4
ŠPORT  9. razred 4. teden (1)
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti

III. teden od 30. 3 do 3. 4. 2020

SLOVENŠČINA  Tretji teden SLJ 9 (vse skupine)
MATEMATIKA

MATEMATIKA 9_MUS4_3. teden_Grilj

MATEMATIKA 9 – delo na daljavo (Berlec) – 3_teden

delovno gradivo 3_teden_mat_MUS1_9r_Darja_Zankar

Matematika 9_tretji teden(Ziernfeld)

TUJI JEZIK

TJA (Šmit) poteka v spletni učilnici

Angleščina 9. raz._ Lapanje_ tretji teden unit 7-an_invitation_to_a_party_-_exercises_3 An_invitation_to_a_party_-_writing_practice

ANGL.-9.RAZ.MUS-GROBIN-3.TEDEN

ANGLESCINA-SIRCELJ-9.RAZ.-3.teden

LIKOVNA UMETNOST  likovna umetnost 9 razred 3 teden
GLASBENA UMETNOST  GUM9C_3
GEOGRAFIJA Geografija poteka v spletni učilnici GEO 9. teden3
ZGODOVINA  Navodila za delo – 9.c   NPZ 2013
FIZIKA Fizika poteka v spletni učilnici 9AC
KEMIJA Kemija poteka v spletni učilnici
BIOLOGIJA  BIO9_3
ŠPORT 9. razred 3
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti

II. teden od 23. 3 do 27. 3. 2020

7.8.9.SPH.2.teden

Slovenščina 9 (vse skupine)_drugi teden

GEO 9.r teden2

TJA 92 Lapanje drugi teden            TJA 9 utrjevanje

Zgodovina – 9c          NPZ 2016 – 9.a, 9.b, 9.c

Kemija poteka v spletni učilnici

GUM9A_2

MATEMATIKA 9_MUS4_2 teden

MATEMATIKA 9 (Berlec) – delo na daljavo – 2_teden

Matematika 9_drugi teden(Ziernfeld)

Mat_MUS1_9r_Darja_Zankar delovno gradivo 2_tedenV2

Šport 9. razred 23-27. 3

ŠSP 23-27.3

ANGLESCINA-9.RAZ.MUS-GROBIN_KHAM.-2.teden

FILOZOFIJA_drugi teden

ANGLEŠČINA 9. raz 23-29.3. (Šircelj)

TJA94 (Šmit) drugi teden    TJA 94 Rešitve drugi teden   

Likovna umetnost 9 razred opozorilo

Likovno snovanje 3 2 teden

Nemščina_na_daljavo,_2._teden,_9._razred               ADJEKTIVDEKLINATIONEN3 9r

FIZ9_23_27_3_2020

BIOLOGIJA 9_2

Multimedija_drugi teden (Ziernfeld)

KEŽ9

OBDELAVA GRADIV_2 teden

I. teden od 16. 3 do 20. 3. 2020

TJA94 1. teden (Šmit)       First Conditional-razlaga, vaje (Šmit)      unless (Šmit)         wedding-vocabulary (Šmit)

Sodobna priprava hrane (Maček)

Glasbena umetnost (Gačnik)

Zgodovina (Dešman Senčar) Navodila za delo – 9c

OBDELAVA GRADIV- delo na daljavo (Grilj)

MATEMATIKA 9 -delo na daljavo (Grilj)

FIZ9_16_20_3_2020 (Mah)

GEO 9.r (Drobne)       preverjanje in resitve 9r (Drobne)

Nemščina na daljavo_1. teden (Kolenc)

TJA 92 Lapanje prvi teden                wedding-vocabulary

MATEMATIKA MUS 2 (Berlec), 9r

IŠP – ODBOJKA 9r

Multimedija (Ziernfeld)

Šport 9. razred 16-20.3

KEŽ_9.RAZRED(16.-20.3.)pdf

PRIPRAVA-9. MUS (Grobin Kham)

Prvi in drugi teden ŠNO (Stančič)

delovno gradivo 1_teden_mat_MUS1_9r_Darja_Zankar

TJA DODATNI 9R POUK 1        _Extra activities_

9.MUS 16-20.3_ TJA (Šircelj)

BIO9 (Volčini)

Likovno snovanje 3 (Škofic)

SLJ_Prvi teden9 (Vse skupine)

Dopolnilni pouk matematika 9 (Ziernfeld)

Matematika 9 (Ziernfeld)

ANGL-DOPOLNILNI POUK-9.RAZ.-GROBIN

FILOZOFIJA (Brovč)

Likovna umetnost 9 (Škofic)

KEMIJA_9.RAZRED(16.-20.3.) (Vidmar)