IV. teden od 6. 4. do 10. 4. 2020

FRANCOŠČINA 1 Francoscina 1 teden4
FRANCOŠČINA 2 Francoscina 2 teden4
POSKUSI V KEMIJI  Poteka v spletni učilnici
KEMIJA V ŽIVLJENJU  Poteka v spletni učilnici
IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA  IŠP 4. teden (1)
ŠPORT ZA ZDRAVJE  ŠZZ 4. TEDEN (1)
ŠPORT ZA SPROSTITEV  ŠSP 4. TEDEN (1)
SODOBNA PRIPRAVA HRANE  sph.4teden
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
NEMŠČINA NEMŠČINA 789 poteka v spletni učilnici Nemščina_na_daljavo_4_teden_7_8_9_2 Nemščina_na_daljavo_4_teden_7_8_9_2
ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA  Navodila za delo – OPK, 7.d in 8.b
OBDELAVA GRADIV – LES  OBDEALAVA GRADIV – LES_4.teden
LIKOVNO SNOVANJE 1 2 3  likovno snovanje 123 4 teden
FILOZOFIJA  FILOZOFIJA_četrti teden
ŠOLSKO NOVINARSTVO
LITERARNI KLUB
GLEDALIŠKI KLUB
DALJNOGLEDI IN PLANETI  Poteka v spletni učilnici
ROBOTIKA V TEHNIKI  Poteka v spletni učilnici
RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA  Multimedija_četrti_teden(Ziernfeld)
RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA  Računalniška omrežja_tretji in četrti teden(Ziernfeld)
RAČUNALNIŠTVO -UREJANJE BESEDIL  Urejanje besedil_cetrti teden (Ziernfeld)
VZGOJA ZA MEDIJE: TELEVIZIJA  OIP_TELEVIZIJA_4.teden

III. teden od 30. 3 do 3. 4. 2020

FRANCOŠČINA 1 Francoscina 1 teden3
FRANCOŠČINA 2 Francoscina 2 teden3
 POSKUSI V KEMIJI  Poteka v spletni učilnici
 KEMIJA V ŽIVLJENJU  Poteka v spletni učilnici
IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA IŠP – ODBOJKA 3
ŠPORT ZA ZDRAVJE ŠZZ 3. teden
ŠPORT ZA SPROSTITEV ŠSP 3 teden
SODOBNA PRIPRAVA HRANE SPH.7.8.9.3teden
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VNN – 3. teden        potres – VNN
NEMŠČINA

NEMŠČINA 789 poteka v spletni učilnici    Nemščina_na_daljavo_3_teden_7_8_9 

Nemščina_na_daljavo_3_teden_7_8_9_2_del

ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA Navodila za delo – OPK, 7.d in 8.b
 OBDELAVA GRADIV – LES  OBDELAVA GRADIV – LES_ 3.teden_Grilj
 LIKOVNO SNOVANJE 1 2 3  likovno snovanje 123 3 teden     ——-        IZDELKI risanje_packe_in_drevo_LS1_LS3_2.teden in IZDELKI fotografija_zapis_sporočila_7.r_LS2_2.teden
 FILOZOFIJA  FILOZOFIJA_tretji teden
ŠOLSKO NOVINARSTVO Tretji teden ŠNO
LITERARNI KLUB Tretji teden LIT
 GLEDALIŠKI KLUB  GKL-7. B, C, D in 8. A-tretji teden – Holy
DALJNOGLEDI IN PLANETI DIP_30_3_4_2020
ROBOTIKA V TEHNIKI RVT_30_3_4_2020
RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA Multimedija_tretji_teden(Ziernfeld)
RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Računalniška omrežja_tretji in četrti teden(Ziernfeld)
RAČUNALNIŠTVO -UREJANJE BESEDIL Urejanje besedil_tretji teden (Ziernfeld)
 VZGOJA ZA MEDIJE: TELEVIZIJA OIP_TELEVIZIJA_3.teden