Koordinatni sistem

Pri programiranju v Scratchu moramo velikokrat povedati računalniku kam naj premakne figuro. Položaj določimo s koordinatami. Koordinatni sistem učenci spoznate pri matematiki v 6. razredu. Kljub temu, da se tega v šoli še niste učili, bomo naredili nekaj nalog kjer bomo to znanje pridobili.

  1. Oglejte si, v katerem je razložen koordinatni sistem in način reševanja naloge iz tretje točke tega besedila.
  2. Najprej odpri program Kam gre maček in poskušaj ugotoviti kam se bo premaknil maček, če stisnemo tipko a, b, c ali d. Pozor! Ne pritisni tipke dokler na odru v Scratchu ne določiš točke, kamor se bo premaknil maček. Običajno je sredina figure tista, ki se premakne na določeno točko. Zato ima maček narisano rdečo piko, ki je v njegovi sredini.
  3. Za utrjevanje razumevanja koordinatnega sistema odpri tale program.  Klikni na zeleno zastavico, nato klikni na mačka. Maček bo povedal koordinato točke. Izpisala se bo X koordinata in Y koordinata, ti pa moraš z miško klikniti na tisto točko. Maček se bo premaknil v točko, ki jo je izpisal, ti pa lahko preveriš kako blizu si kliknil. Če je tvoja točka znotraj kroga na mačku, potem si kliknil na pravo mesto. Vajo lahko ponavljaš tako dolgo, da boš res razumel koordinatni sistem. Če ti uspe vsaj 5 krat zaporedoma pravilno klikniti na točko, lahko smatraš, da koordinate točke razumeš.

Zadnja sprememba tu: 5. 4. 2019
Vir: “Sodelov@lnica – NIP računalništvo v 4. in 5. razredu”
Dostopnost