Vsebine projektnih aktivnosti:

  • ODKRIVAMO IN RAZISKUJEMO TRADICIJE, KULTURO, OBIČAJE: PLESE, PESMI, RIME, ROKODELSTVO, OBRTI, KULINARIKO; SPOZNAVAMO ZGODBE, PRAVLJICE, LEGENDE, IZŠTEVANKE, RIME
    • S spoznavanjem in predstavljanjem slovenske tradicije, se bomo učili spoštovanja do dediščine, ki nam jo bodo predstavljali prijatelji iz partnerskih šol Evrope.
  • ZBIRAMO NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKE POSKUSE, KI JIH BOMO PREDSTAVILI V EVROPSKI RAZISKOVALNI ZBIRKI.
  • IŠČEMO POTI ČIMBOLJ PRIMERNEGA VKLJUČEVANJA OTROK IN MLADIH PRISELJENCEV, OTROK IN MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI TER NADARJENIH OTROK IN MLADIH

ZAGOTAVLJAMO/RAZVIJAMO: znanje, spretnosti, sposobnosti, uspešne metode poučevanja in učenja, …

V PROCESU SODELUJEMO: UČITELJI, UČENCI, STARŠI, OKOLJE.

Doseči želimo: vpetost otrok, končne produkte, ki bodo učencem razumljivi in dosegljivi, v razumevanju lastne tradicije, kulture, v srečevanju z raznolikostjo Evrope, zmožnostjo govoriti o raznolikosti in spoznavanju ter dojemanju te kot normalnosti. Sobivanje z ljudmi s posebnimi potrebami.

Želimo, da so učenci vpeti v projekt kot aktivni udeleženci.

Razvijanje znanj, spretnosti, učinkovitih modelov, bomo spremljali, dokumentirali. Nastajali bodo izdelki, ki jih bomo partnerjem prikazali na različne načine.

Ob MEDNARODNIH MOBILNOSTIH bo mogoče vse, kar bo nastajalo, kar se dogaja in živi, videti v živo. S tem se poglablja spoznavanje in razumevanje pomembnosti dojemanja različnosti in podobnosti. Te na tak način tudi bolje razumemo in razvijamo medkulturne kompetence.

Od udeležencev se pričakuje aktivna udeležba, konstruktivno sodelovanje in interes za RAZVIJANJE IN RAZŠIRJANJE »EVROPSKE MISLI«.

Rezultate dela bomo razširjali prek predstavitev, razstav, medijskih podpor v šoli, lokalnem okolju in javnosti.

logo

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost