01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Učencem bomo v šolskem letu 2021/2022 omogočili tekmovanje na predvidoma naslednjih področjih:

TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA za 8. razred, 2021/2022

Angleška bralna značka – EPI READING BADGE 2021/2022

BOOKWORMS – spletno bralno tekmovanje Knjižni molj 2021/2022,

Geografija 2021/2022,

· slovenski jezik – Cankarjevo priznanje, slovenska bralna značka,
· matematika – Vegovo priznanje, Računanje je igra,
· Vesela šola, Cicivesela šola,
· 
· nemški jezik,
· kemija, fizika, biologija, naravoslovje, astronomija,
· logika, računalništvo,
· zgodovina, turizem,
· debatni turnirji,
· glasbena olimpiada,
· Mladi gasilec,
· Kaj veš o prometu,
· ARG tekmovanje v lovu na lisico,
· tekmovanje Gibanje znanost mladini in Mladi zgodovinarji (raziskovalne naloge),
· športna tekmovanja, športna značka Zlati sonček in Krpan,
· taborniška in druga tekmovanja…

Dostopnost