Vsebino ureja Meta Maček – vodja šolske prehrane

Jedilnik za ta teden

Obroki in čas delitve:

  • Zajtrk, ki ga delimo od 7.30 do 7.45 in je namenjen otrokom v jutranjem varstvu,
  • Malico, ki jo delimo ob 9.05 oziroma ob 9.55, tudi na dislocirani enoti Jarše,
  • Kosilo, ki je na voljo od 12.00 do 14.00; zadnjih deset minut delitve je namenjenih brezplačni delitvi, če je kosilo še na voljo,
  • Popoldanska malica, ki je na voljo ob 15.10, za učence, ki ostajajo v podaljšanem bivanju vsaj do te ure.

Prijava in odjava na šolske obroke:

  • Starši ali skrbniki prijavo na šolske obroke oddajo junija na predpisanem obrazcu in jo oddajo razredničarki/razredniku.
  • Starši ali skrbniki obroke odjavljajo dnevno, če bo učenec odsoten nekaj dni. Obroki morajo biti odjavljeni do 8.30 za isti dan.
  • V primeru trajne odjave  starši to pisno sporočijo na e-naslov šole. Odjava velja od naslednjega dne po prejemu preklica.

Postopki evidentiranja

Šola vodi evidenco prijavljenih učencev na šolsko prehrano. Do podatkov lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge s področja šolske prehrane. Podatki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov.

Ravnanje z neprevzetimi obroki

Neprevzet kruh in pekovski izdelki so otrokom na voljo pri kosilu, neprevzeta kosila pa ob zaključku delitve kosil (od 14.00 do 14.10).

Seznanitev učencev in staršev s pravili

Učenci so s Pravili šolske prehrane seznanjeni na prvih razrednih urah v začetku šolskega leta, starši pa na septembrskih roditeljskih sestankih.

Dietna prehrana

Učencem zagotavljamo dietno prehrano ob predložitvi zdravniškega potrdila in seznama dovoljenih/prepovedanih živil.

Za učence, ki bi želeli brezmesno prehrano, starši oddajo pisno prošnjo.

Povezava na Zakon o šolski prehrani http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&stevilka=2183

Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700

Zakon o pravicah iz javnih sredstev  http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387

Povezava do Pravil šolske prehrane

ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE

Šola že vrsto let sodeluje v projektu delitve sadja in zelenjave. Vsako leto porabimo vsa sredstva, največ za ekološko pridelana jabolka.

http://www.shemasolskegasadja.si/

Otroci imajo sadje na voljo pri  malici. Sadje in zelenjavo pa uporabijo tudi pri projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.

Priprava hrane se vrši tudi na naravoslovnih dnevih, pri pouku gospodinjstva in izbirnih prehranskih predmetov.

Zadnjič posodobljeno 23. avgust, 2021 ob 17:33:06

 

(Skupno 630 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost