Starši in drugi donatorji lahko kadarkoli prostovoljno prispevate denarna sredstva v šolski sklad Osnovne šole Rodica. Sredstva nakažete na TRR šole in sicer UPN (univerzalni plačilni nalog) izpolnite na sledeč način:

IBAN šole:
SI56 0122 3603 0649 779
ref. :
SI12 2016000000088
BIC banke:
BSLJSI2X
Dostopnost