Po poletnem predahu, ki je učencem in učiteljem, omogočil sprostitev in počitek, začenjamo novo šolsko leto 2018/2019. Želim si, da v novo obdobje vsi vstopimo pripravljeni, motivirani za učenje in sodelovanje, da vsi sooblikujemo šolski in tudi družbeni prostor zaupanja. Dolgoročne cilje dela šole smo zapisali v poslanstvu in viziji in prepričana sem, da smo z njima sporočili ključne vzgojne in izobraževalne poudarke, sledili jima bomo z vso strokovno odgovornostjo.

 

POSLANSTVO

V vsakem otroku iščemo pozitivno,

prizadevamo si, da se bo znal in želel učiti,

da bo odkril in izrazil svoje najboljše lastnosti;

gradil mostove prijateljstva in miru,

razvijal ljubezen do domovine

in znal sobivati z naravo.

VIZIJA

Želimo biti šola, ki razvija ustvarjalnost in vedoželjnost,

spodbuja k spoštovanju in odgovornosti,

krepi vztrajnost in zanesljivost na poti odraščanja

ter odpira vrata v svet povezovanja in sodelovanja.

S šolsko publikacijo posredujemo zbir nekaterih pomembnih informacij, ki vam bodo koristile preko celega šolskega leta (splošne informacije o šoli, kontakti, predmetnik, šolski koledar, dejavnosti razširjenega programa, izvlečki šolskih pravil, obrazci…). Publikacija je objavljena tudi na šolski spletni strani.

V šolskem letu 2018/2019 bo šolo obiskovalo 700 učenk in učencev v 29 oddelkih od 1. do 9. razreda, v 13 začetnih skupinah podaljšanega bivanja ter dveh skupinah jutranjega varstva, ki je organizirano na obeh lokacijah (Rodica in Jarše).

Ob začetku letošnjega šolskega leta vsem staršem sporočam, da otrokovemu šolanju namenite pozornost pri ponovnem vstopanju v šolo – ne le na začetku pouka, ne le pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, ampak tudi pri vzgoji za varno ter odgovorno vedenje v prometu, pri vključevanju v novo skupnost, vzpostavljanju novih odnosov z vrstniki ter odraslimi. Spoštujemo posameznikove potrebe, vendar moramo poskrbeti tudi za to, da otroka opremimo za življenje z drugimi, za strpnost in toleranco, za samostojno ter odgovorno ravnanje do sebe in drugih.

Zaupanje in sodelovanje sta ključna momenta za sooblikovanje spodbudnega učnega okolja za vse učence, vaše otroke. Odrasli smo jim pri tem pomemben zgled.

 

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost